Vannspreder

For tiden er det et stort antall forskjellige systemer og mekanismer som lar deg helt eller delvis automatisere prosessen med å vanne fruktbart land i et landsted, hage eller grønnsakshage. Noen av dem kan fungere i helautomatisk modus, og bli styrt av avlesningene til sensorer som måler temperaturen og fuktigheten i jorda, og har også en timer for å slå på vannet i en viss tid. Halvautomatiske og manuelle systemer gir også betydelig hjelp til å vanne hagen, men deres drift krever konstant eller periodisk menneskelig inngripen. Den største fordelen med manuelle og halvautomatiske systemer er den ganske lave prisen sammenlignet med helautomatiske.

Vannspreder
Vannspreder

Ved hjelp av en vannspreder kan du enkelt og effektivt vanne både planter og blomster, samt hele plenen. Vannsprederen sørger for at vannet fordeles jevnt over et visst område, samtidig som det ikke går med mer vann enn nødvendig. Spar tid og la vannsprederen hjelpe deg i hagen!

En trearmet vannspreder kan vanne store og små områder raskt og effektivt. I tillegg har vi en variant som er et spyd man setter ned i plenen.

Automatisk vanning opp til 6 steder – etter tur. Enkel vanning som et urverk: Ved å bruke bare én ekstra vanntimer i forbindelse med en fordeler, kan hagen din vannes automatisk og riktig, opptil 6 planteplasser, etter hverandre. Å vanne hagen din vil være pålitelig og praktisk, og du vil ha mer fritid og sunne planter. Hvis det kreves færre enn seks vanningssoner, kan unødvendige utganger deaktiveres ved å bruke innstillingsspaken på fordelerhuset. Praktisk, plassbesparende installasjon Vannfordeleren har seks uttak, som er plassert ved siden av hverandre og er plassert i samme retning. Den kan monteres på bakken eller på veggen, noe som sparer plass.

Timeren åpner vanntilførselen til inngangen til fordeleren, hvor en kontakt er på bildet. Vann tilføres gjennom det første uttaket på fordeleren og bryteren inne i fordeleren stilles inn. På slutten av vannforsyningen slår timeren av vanntilførselen til fordeleren, vanntrykket inne i fordeleren synker og mekanismen bytter vannutløpet til den andre kontakten til fordeleren og venter på at timeren slår på vannet levering til distributøren. Og så minst to soner kan vannes, og maksimalt seks. Jeg vanner fire soner. En fordeler er nødvendig når du ikke har nok vanntrykk i systemet til å vanne alle soner samtidig. Vanning skjer for meg innen 4 timer. En time per linje.

Vannspreder

Overflate vanningssystem

Et av de vanligste og mest effektive vanningssystemene for direkte eller overflate er velkjente sprinklere som du kan montere med egne hender, men det er best å kjøpe ferdige produkter i spesialforretninger. Prinsippet for drift av slike enheter er at vann fra vannrør, gjennom en kuleventil under trykk, kommer inn i spesielle dyser plassert i tilstrekkelig høyde over bakkenivå. Når den kommer ut av dysedysen, sprayes den og blir til en fin vanntåke, som gradvis legger seg og fukter jorden jevnt, samt stilkene og bladene til planter.

Blant de viktigste fordelene med å bruke sprinklersystemer for kunstig vanning, kan følgende positive punkter skilles: Virkningen av fint spredt vanntåke fremmer jevn fukting av ikke bare rotsystemet, men også den overjordiske delen av planter, og skaper dermed en imitasjon av ekte naturlige forhold i et fuktig tropisk klima. Med godt vanntrykk har sprayradiusen til dysene et bredt dekningsområde, så denne installasjonen lar deg behandle et ganske stort område av hageplottet om gangen. For å automatisere driften av det kunstige vanningssystemet, er det nok å installere en vanningstimer med en kuleventil, som må kobles til innløpsrøret til sprinkleren.

De største ulempene med sprinklerdrift er ganske høyt vannforbruk, avdrift av vanntåke ved sterk vind, samt utilstrekkelig fukting av jorda på leire og tung jord.

2 thoughts to “Vannspreder”

  1. Vannspredere sørger for optimal vanning av plenen og blomsterbedene. Velg mellom ulike varianter til forskjellige behov – eller velg en helautomatisk.

    1. Vi fører produkter som er enkle å betjene, slik at du får størst mulig driftssikkerhet. Vanningsanlegg for jordbruk, veksthus, golfbaner, fotballbaner og sandtak mm. privat.
      Diverse måleutstyr · Til dryppvanning · Til automatikk · Våre filtre · Til hagen

Comments are closed.