Svarteliste planter

Må du fjerne plantene du har fra før? Listen nedenfor er sortert på vekstformer: . Pass opp for svartelistede planter , som kan skade det norske naturmangdfoldet. Denne listen inneholder gode alternativer til de vanligste . Norsk Svarteliste , som er en oversikt over fremmede.

Artene på svartelista er de artene som . Fremmede planter og dyr fortrenger norske arter og kan føre til at de dør. Svartelista er en liste over de fremmede artene som er de aller mest . De fleste har sikkert en formening om hva dette er, men her får . En rekke utbredte men fremmede planter som lupiner, rynkeroser og. Naturvernforbundet mener likevel mange flere av de svartelistede.

Dyrker planter fra svartelista.

Hva betyr det egentlig at en plante er på rød eller svart . Forskriften vil inneholde en negativliste, basert på planter som er vurdert som høyrisikoplanter på den norske svartelista. Planter som nyperose, syriner og lupiner står på listen over uønskede arter: NOT WANTED. Hagelupin er en av de mest kjente plantene som sprer seg langs veger og fortrenger annen vegetasjon. Når fremmede arter havner på svartelista , betyr det at . Kjempespringfrø er en ettårig plante som normalt blir mellom 1og 1cm. Den har en saftfull og skjør stengel med store blad som er motsatte nederst og . På listen over svartelistete planter finner ofte planter som . Hvor kan man finne en oversiktlig oversikt på nettet over hvilke planter som er svartelistet og forbudte?

Artikkeltittel, Skribent, Treff. Mediaomtale Svarteliste planter , Kristin Bjartnes, 248. Vanlige planter som syrin og epler står på norsk svarteliste over fremmede arter som kan utgjøre en trussel for norsk natur. Blomstene er imidlertid svartelistet. Hele prosent av arter på Norsk svarteliste er blomsterplanter.

Norge fordi den vokser seg stor og utkonkurrerer andre planter. Jeg har kaprifol, blant annet – bør jeg fjerne den?

Her kan du lese mer om og laste ned norsk svarteliste. Alpegullregn er blant plantene som Artsdatabanken har svartelistet. Gartnerne frykter for sin egen omsetning hvis denne og andre planter blir . Kvalitetsrutiner – Gjenvinning og behandling.

Blant disse er den mye omtalte brunskogsneglen, og planter som. Kanadagullris og russekål er ikke velkommen vegetasjon på Storøya. Da dannes det fort en koloni av rasktvoksende planter som ofte utkonkurrerer andre arter.

Det har gitt den en høy plassering på svartelista over . Lurer du på hvilke arter som er satt på Norsk svarteliste ? I brosjyren Fremmede, skadelige planter – hvordan blir vi kvitt bølleplantene?