Lakseoppdrett i norge

I Norge drives det først og fremst kommersiell oppdrett på atlanterhavslaks og regnbueørret. Når historiebøkene for Norges oppdrettsnæring skal oppsummere . I Norge produseres det mer enn millioner måltider laks per dag. Nå blir det bråstopp for mer lakseoppdrett : . Denne eventyrlige utviklingen skal . Laksenæringen produserer fisk, bygger samfunn og driver med innovasjon på høyt nivå. Her er noen av historiene om hva laksen betyr . I Norge har oppdrettsnæringen avlet på atlantisk laks og regnbueørret siden 70- tallet.

Følg utviklingen for selskaper og aksjer relatert til fiskeri og oppdrett , som handles. Norge , Canada og UK og en total produksjonskapasitet på . Stortingets nye avgiftsforslag – innen neste uke. Med Fiskeridirektoratets kartløsning kan du nå lage egne kart som viser utvalgte temadata, for eksempel plassering av oppdrettslokaliteter.

Norge er verdensledende innen lakseoppdrett. Laks og regnbueørret er anadrome laksefisk. Lakseoppdrett kalles et norsk eksporteventyr, men som eventyr er det nå å . Færre selskaper og fokus på kunden er oppskriften, sier . Nå opplever norsk oppdrettsnæring gode . Planlegger verdens største landanlegg for lakseoppdrett ved Florø.

Oppdrett av laks er en miljøbombe.