Naturbruk

Naturbruk er et utdanningsprogram på videregående skole. Vil du arbeide med bruk og utnyttelse av naturen og naturressursene? Da vil naturbruk kunne passe for . Opplæringen er praktisk rettet der mye foregår ute. Oversikt over innholdet, med direkte tilgang til menyer og utvalgte tema.

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen NATURBRUK (vgs-1).

Studiet går under: Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. Det er registrert skoler som . Lær om hestehol landbruk, anleggsgartner, forvaltning og bruk av naturressurser . Du får også ta båtførerprøven og . Vil du lære mer om dyr, planter, maskiner, energi og miljø? Du er mye ute, jobber mye praktisk og knytter teori og praksis sammen. Då kan naturbruk passe for deg. Velger du naturbruk har du begge.

Innfallsport til arbeid innen naturbruksyrker.

Vektlegger opplæring rundt naturbasert produksjon og aktivitet. Utvikle forståelse for sammenheng . Hvis du vil lese mer om utdanningsprogrammet naturbruk klikker du her. Her får du kunnskap om natur og naturressurser. Dette er studieretninga for deg som vil satse på eit yrke innan fiskerisektoren.

Om du likar spenning, praktisk arbeid og fangst,. Det samme gjelder grønt naturbruk. Faktisk har vi flere dyr enn mennesker på skolen vår! Dette omfatter både vårt forhold til natur og miljø, stell av skog, planter. På disse sidene vil vi vise deg hvor spennende, omfattende og variert faget naturbruk er!

På nettstedet for Vgvil du møte ulike yrkesutøvere som alle har sin. På Mære kan du dyrke interessen din samtidig med utdanningen. Vil du jobbe med naturen og naturressursene?

Undervisningsopplegg for naturbruk.