Klippe busker

Alle trær og busker kan beskjæres utenfor vekstsesongen. Men hvis du vil at det også skal være et . Vi viser deg hvordan du beskjærer dem riktig, og når det burde gjøres. Fruktbonde Einar Skjetnemark viser oss hvordan han gjør trær og busker klare for vår! Mange lurer på når de bør beskjære vårblomstrende busker som syriner,.

På prydbusker vil en normalt klippe greinene helt nede ved basis.

Det er ideelt sett bare en blomstringsårgang som klippes bort. Riktig beskjærte busker holder seg friske og gir en rik avling. Når du beskjærer stikkelsbær bør du alltid klippe ned til et skudd som vokser utover. LANG REKKEVIDDE: Når du skal klippe høye busker og trær nytter det ikke . Hekk og busker på eiendommen din kan hindre frisikten, og vil dermed kunne være en trafikksikkerhetsrisiko. Randaberg kommune vil at alle skuleborna kjem seg trygt til og frå skulen.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Hekker og busker langs veier og innkjørsler gror til og skaper trøbbel for renovatørene. Biler og utstyr blir skrapet opp og ødelagt, men viktigst .

Du som eier eller er bruker av en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Det betyr at du må klippe hekk, busker og trær . På denne måten bidrar også du til et trafikksikkert lokalmiljø. Har du tenkt på at DIN hekk kan bli årsak til en ulykke? Hekken din kan skjule sikten for . Oveland Utemiljø AS – Din totalleverandør fra tomt til ferdig anlegg.

I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn cm. Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei. Klipp hekk og busker – tenk trafikksikkerhet!

Men visste du at mange busker og trær heller . Små barn på skulevegen blir lett usynlige bak store hekkar og busker. KAN VERE EI D0DSFELLE FOR ANDRE? Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på . Om bilistar ikkje ser kva som gøymer seg bak .