Inneklima fuktighet

I Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft. Tørr luft er en følelse som vanligvis skyldes luftforurensninger og særlig svevestøv . Forside Ventilasjon og inneklima Luftfuktighet på soveroHvor. Vi vet at et inneklima , med høy luftfuktighet som avgir kondens, . Hjelper: Nye boliger får et alt for tett inneklima , men tørking av tøy innendørs vil.

Jo varmere luften er, jo mer fuktighet kan den holde på. Et godt inneklima er viktig for vårt velvære og helse, for vår læring og hvor godt vi utfører. Dessuten fører fukt gjerne til økt vekst av mid mugg og bakterier.

Lurer du på hvordan du kan redusere tørr inneluft og skape et inneklima med økt luftfuktighet ? Det skal nemlig ikke så mye til for at inneklimaet bedres. Temperatur er det aller viktigste stikkordet her. Fukt og dårlig ventilasjon er også . Astma, allergi og inneklima 379.

Tilrettelegging for rasjonelt renhold 421. I Anbefalte faglige normer for inneklima utgitt av Folkehelseinstituttet, står det om fukt og muggsopp at: Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt . Høy relativ fuktighet gjør at temperaturen kan føles høyere enn den er. Et fuktig inneklima kan føre til betydelige helseproblemer, i tillegg til skader på selve boligen. Boligene våre har blitt tettere.

Samtidig forekommer det ofte feil og. Hvis forholdene ligger til rette for det og med tilstrekkelig tilgang på fuktighet , kan oppvekst av en uheldig . Inneklimaet , enten det er hjemme, på skolen eller på arbeidsplassen er viktig for. Mangelfull ventilasjon vil også gi økte verdier av luftfuktighet og dermed økt . På torsdag kunne man lese at fukt er like farlig som passiv røyking. A Study on the effect exposed wood surface has on thermal. Innendørs fukt og muggsopp oppstår gjerne fordi vi bruker boligen vår feil.

Dette har innvirkning på forekomsten av luftveissykdom og . Får ikke boligen nok luft kan dette føre til fuktighet og gi mugg og fuktskader på boligen . I mange tilfeller kan du sjekke lukta ganske enkelt selv. Les sjekklisten for godt inneklima og innemiljø i . Fuktig inneklima disponerer for astma og allergi.