Helse og velferd hos sau

Helse og velferd hos sau er boka for alle som er opptatt av norsk saueproduksjon. Den er først og fremst skrevet for saueprodusenter, men er . Boka gir deg blant annet det du . Ifølge data fra sauekontrollen er listeriose relativt vanlig hos norske sauer,. Et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit (NSG), Nortura og de private slakteriene ved.

This Pin was discovered by Pernilla Sofia Carlsson. Discover (and save) your own Pins on Pinterest. Er sauenæringa sitt eget organ for bedre helse og velferd hos norske sauer. Følg med her: International Sheep . Velferd hos sau på utmarksbeite er hovedtema. Dyrevelferd er en viktig del av husdyrholdet og vi tilbyr derfor kurs i. Søkeresultater for Sauer – Haugenbok.

Delen av emnet med fokus på dyrehelse:.

Flått og flåttbårne sykdommer har fått økt oppmerksomhet de senere år og er av stor betydning for både helse og velferd hos folk og dyr. Holdbarhet kan ha sammenheng med sjukdom. Er det forskjell på stammer hos sau og geit?

Det har seg slik at vi muligens kjøper et gårdsbruk snart, med sau og det hele. Du finner artikler om ernæring, avl, dyrehelse , reproduksjon og husdyrmiljø for storfe,. Vaksinering mot toksoplasmose hos sau.

Helse , velferd og produksjonsresultater. Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau. Lavere avdrått hos sjuke søyer om høsten. Bedre dyrehelse og dyrevelferd. Behov høyest hos kalv og hos mjølkeku i. Overbelastning og forgiftning forekommer også, hos sau.

Husk at værer også kan angripes. Ny forskning har bidratt til utvikling av objektive kjennetegn som kan brukes ved vurdering av smerte og velferd hos sau. Når en skal vurdere velferd hos sau , kommer derfor både etologiske, fysiologiske og helse – messige aspekt inn.

Friske og sunne produksjonsdyr som gris, ku, sau , geit, fjørfe og oppdrettsfisk gir god økonomi for. Redusert antall eteplasser til sau.

Vedlikehold av lokale beiteressurser – beiting, kjøttproduksjon og dyrevelferd. Notčr ned fødselsvekter, livskraft hos lamma og. Hva som er ideell fødselsvekt hos et lam varierer med. Forskningsbehov relatert til velferd hos fisk og krepsdyr.

Fysisk miljø og konsekvenser for helse og velferd.