Farlig muggsopp

Fukt fremmer vekst av bakterier og muggsopper. Sporer og mycel fra muggsopp inneholder allergener og kan føre til allergiske reaksjoner og astma. På torsdag kunne man lese at fukt er like farlig som passiv røyking.

Muggsopp og fuktproblemer vintersti er ofte bakgrunnen for at du føler . Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig. Mange kaller alt dette for svartsopp , og altfor mange tror at svartsopper uskyldige og uten skadelig .

Hele familien luktet mugg – måtte flytte på dagen. Det man med sikkerhet kan si er at visse typer muggsopp er mer skadelig enn andre, og hvordan vi påvirkes varierer veldig fra person til person. Muggsopp , mygl eller skimmel er sopper som vokser som mycel og vanligvis.

De farlige muggsoppene produserer giftstoffer (myktoksiner) som kan spre seg til. Dersom det derimot oppdages synlig mugg i . Istedet er det muligens plasten som forårsaker det, eller . Nå har vi funnet mugg på den ene veggen som bare er pusset mur. Men for de fleste andre er ikke litt mugg farlig.

Det er ingen sammenheng mellom muggsopp og utvikling av astma og. NO: Er det egentlig slik at alt av mugg er såpass farlig at maten bør kastes? Eller kan man spise noen matvarer selv om det har kommet . Fukt, mugg , råte og andre mikrobiologiske prosesser er hyppig. Svertesopp er såvidt jeg vet ikke farlig. Det er ofte litt vann på innsiden av vinduene, så da oppstår det jo fort mugg.

Disse ødelegger huset, men er lite farlige for mennesker (inntil huset detter ned). Sanering av sopp som gir helseplager – muggsopper. Er dette noe som er spesielt farlig for hivpositive? Soppen ser ut som en gjærsopp og ikke en muggsopp , men kan under visse forutsetninger . Veterinærinstituttet har kommet med en rapport som viser kraftig økning av mykotoksiner, en farlig soppgift, . Men enkelte muggsopper ødelegger osten.

De fleste av dem er ikke farlige nok til at normalt friske mennesker blir syke av det, i hvert . Mugg er altså sopp, og soppsporer finnes overalt. Mat og drikke: Har en spekeskinke (helt stykke med bein) som det har kommet litt mugg på. I arkivene hender det også at vi finner muggsopp.

Hvordan sprer mugg seg, og er det farlig ? Dette er veldig vanlig og ikke farlig.

MUGGSOPP : Ost er et godt vekstmedium for muggsopp. Huseieren mente muggen ikke var farlig , men stengte av. Jeg har aldri sett maken av muggsopp som jeg fant på kaffegrutten. Men spørsmålet er om dette kan være farlig ? Jeg ser både hvit, gul, rosarød .