Eggproduksjon lønnsomhet

Vi besøker en familie med lange tradisjoner innen eggproduksjon. Lohmann LSL gir det beste genetiske utgangspunktet for en lønnsom eggproduksjon. Våre produksjonsplaner blir kontinuerlig videreutviklet. Faren hans startet med eggproduksjon på Gården Gaustum i Gausdal for år siden.

Eggproduksjon og lønnsomhet : driftsgranskinger av hønseholdet på Østlandet og Jæren. Halvparten av dagens eggprodusenter i Telemark kan forsvinne etter. Det er stor fare for overetablering i eggproduksjonen og med store konsekvenser for den enkeltes lønnsomhet , framholder Bernt Mikalsen. Mange faktorer er viktig for å kunne oppnå god lønnsomhet i produksjonen. Det er mange tusen dyr som skal ha det bra, oppføre seg ordentlig . Høner som er over uker tar seg oftere en hviledag, og er ikke lønnsomme å ha i eggproduksjon.

Til privat bruk er de derimot nyttige, mener . Verpehøns avles fram med tanke på høy eggproduksjon og ikke. Eggproduksjon og lønnsomhet : driftsgranskinger av hønseholdet på Østlandet og Jæren. Du kommer sannsynligvis hverken bedre eller verre ut om du legger om til økologisk drift. Nortura-eiere, og eggene blir . Nybruker er en produsent som starter med kjøtt- eller eggproduksjon , og som er/blir medlem i Nortura.

Nortura har utarbeidet et spesielt . Dette har gjort at lønnsomheten i eggproduksjonen har vært. Hvordan skal man beregne økonomien i grønnsaksdyrking på en gard? Tiltak som gjøres ett år påvirker resultatene i påfølgende år. Her legger hønene hans økologiske egg, og i følge bonden er det mer lønnsomt å selge eggene selv i stedet for å overlate jobben til Prior. Nilssen drev med eggproduksjon på gården med 3500-40høns.

For oss er det mest lønnsomt med egne produsenter. Lover og regler for økologisk eggproduksjon. I kommersielt hønsehold er det derfor ikke lønnsomt å beholde hønene mer enn ett år.

Eggproduksjon og lønnsomhet : driftsgranskinger av hønseholdet på Østlandet og Jæren.