Drenering kjeller

Hvis kjelleren er fuktig, finnes det ulike løsninger. Drenering av kjeller og grunnmur forskriftsmessig. I en og samme operasjon oppnås både drenering , isolering og fuktsikring!

Det vanligste tiltaket mot fuktig kjeller er drenering , men det finnes også andre . Har du en kjeller som du vil renovere eller innrede? Ennå mer lønnsomt blir det hvis boligeieren også etterisolerer .

Boliger og bygg blir drenert med grunnmurspapp og dreneringsrør under bakken. Alt av materialer er blitt fjernet ut av kjeller. Vi ble nettopp ferdig med drenering rundt hele huset, fått satt inn nye vinduer som er 100×100.

Men tilstrekkelig drenering er ikke alltid mulig, og fuktproblemer kan stoppes . Sånn unngår du at kjelleren blir en fuktfelle, sier Bøyesen. Stikkord: fuktsikringyttervegg drenering isolasjon kjeller. Vi har fuktig kjeller og må gjøre noe. Kjeller , fukt, mugg, drenering Er du på visning bør du sjekke kjelleren nøye for fukt, råte og mugg.

Er det krypkjeller med lekkasjer?

Husets kjeller oppleves ofte som rå og utrivelig, og har en vond lukt. Denne ” kjellerlukten” skyldes som regel fukt. I de senere år har det vært stigende.

Dette stiller større krav til . Hvorfor utvendig isolering av kjellervegg? Feil isolering av kjellerveggen kan gi dårlig inneklima, lukt og. Ny drenering , nytt utv tettesjikt. Robust metode, MEN all fukt må tørke innover.

Kan ta lang tid før en fuktskadet vegg er tørr . Har du fuktig kjeller eller en kjeller med vondt lukt? Icopal har utviklet grunnplater med spesialtilpassede egenskaper som sørger for optimal beskyttelse og varig drenering. Platene beskytter grunnmur, kjeller og . En kjeller isolert utvendig med Rockwool Drensplate og innvendig med Rockwool. Med på kjøpet følger en kjeller på kvm som du bygger om.

Prisen for drenering , tilleggsisolering, å ta alle overflater, fikse røropplegg og det . Påberopte feil er mangelfull eller manglende drenering og fuktsikring samt en del byggetekniske feil. Utgangspunktet er at en eiendom har mangel hvis den ikke . Vi utfører drenering rundt privatboliger og offentlige bygg etter . Familien måtte drenere rundt huset, og gravd seg ned en halv meter.