Vanlige insekter i hus

Insekter som fleskeklanner, fruktflue og tørrfruktmøll er vanlige , men gjør . Husets vanligste insekter – slik tar du hånd om dem. Blant de vanligste er husedderkopp og kjelleredderkopp. Støvlus (Psocoptera) er små, millimeterstore insekter som ofte er vingeløse.

Nybygde hus av tre og betong kan også tiltrekke seg støvlus de første par årene.

Vingeløse insekter , lange, trådformete antenner og tre lange haletråder. Vanlige husgjester er granbarkbille, myk borebille, løvtrebarkbukk, . Dette er sannsynligvis Vanlig gulløye, eller Chrysopha carnea. Det er svært vanlig at man frakter med seg de små blodsugende insektene fra . Kakerlakker hører til de aller eldste kjente insekter. SVAR Sølvkre følger med gjenstander fra hus til hus og slår seg til der det er varmt og høy fuktighet.

Lus, kakkelakker, midd og møll – insekter mange av oss forbinder med.

Vanlig husedderkopp (Tegenaria domestica) er noe mindre. Sølvkre er absolutt de vanligste insektene vi finner på bad. Insektene utgjør den mest artsrike og varierte dyregruppen på jorden.

Reduksjoner er vanlig , og hos mange larver består foten av kun ett ledd og mangler klo. Han har noen tips til hvordan man kan bli kvitt plagsomme insekter og kryp på egen hånd. Her er de mest vanlige skadedyrene:. Et bad med renholdsbehov inneholder altså mer mat til insektene. Ifølge insektforskeren er husbukken en varmeelskende art, og det er vanlig at de.

De er blant de mest vanlige tre-spising insekter. I dette dokumentet beskrives vanlige skadeinsekter. I likhet med andre insekter som er avhengige av død ved er mange arter av. Noen fremstår som metalliske og skinnende . De formerer seg raskt, og lever av ull, skinn, pels, hår, silke, tørker kjøtt og døde insekter. De vanligste er stokkmaur og svart jordmaur.

Kontroll av levende insekter – fakta på bordet! Men vanlige edderkopper er stort sett til nytte, de eter andre insekter.

Pluss – at jeg har et gammelt hus – med noe helt utrolig mye kriker og kroker og sprekker. Foto: Naturformidling van der Kooij Nordflaggermus, vår vanligste flaggermusart. I Norge har vi tolv flaggermusarter og alle lever av insekter.