Utmark til salgs

Her finner du en oversikt over eiendommer som kommer for salg. Flere eiendommer som inneholder mye utmark er på flere tusen dekar. Verran kommune annonserer eiendommen Fergeli til salgs – med budfrist 15. Fylkesmannen støtter forslaget, men ikke uten . Mye av det er utmark , noe av det med skog.

Stor område på Hardangervidda til salgs.

Skal staten kjøpe opp alt som dukker opp av privat utmark , eller skal private aktører også få . En eiendom av et slikt format er ikke hverdagskost for oss meklere. Eiendommen har primært fire kjøpegrupper: Dem som vi ha et livsstilskifte, . Nordre Land – landbruk og utmark. At bo- og driveplikt og prisregulering ved salg av landbrukseiendommer videreføres og tilpasses dagens . Lunner Almenning besitter eiendom av mange slag.

Salg av leiligheter, tomter både til bolig, næring og friti samt utleie av skogshusvære, kontorlokaler og . Bolighus, garasje, redskapshus, driftsbygning og hytte.

Expand Jor skog og utmark , Jor skog og utmark. Utmark : Ulike former for fellesskap. Høyfjellshotellet, skitrekket og store tomtearealer er nå til salgs , melder.

Kommunane Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron har inngått samarbeid om arbeid med kulturminneplan for setermiljø og utmarki fellesområde for . I utmark kan du stoppe og raste der du vil, men ikke legg rasten inntil. Slike parseller må tilbys for salg som tilleggsjord. Regler for bruk av glattkjøringsbane på Buvatnet.

I utgangspunktet er kjøring med snøscooter . Det er en større campingplass med kafeteria og båtbrygge . Over to millioner mål med utmark og skog skal legges ut til salgs. Har ansvar for vilt og fiskebestand og uttak av . FLOTT EIENDONabo Atle Hordvik stiller seg undrende til at Bergen Tomteselskap ikke lyste ut den store landbrukseiendommen for salg på . Mottaker: Coop Marked Kvalsund . Loven angir imidlertid adgang til nødvendig . Hovedsakelig foregår salg av jaktkort på Statskog sine arealer, det er lite organisert jakt på. En konsekvens av oppdeling og salg av gården, er at presteboligen vil .