Tømmerpriser

Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på massevirkepris av gran og lauv. I diagrammene finner du årlig og månedlig avvirkning og tømmerpriser på rundvirke levert til skogindustrien. I linkene til høyre ligger årlig fylkesvis statistikk. Som skogeier vil du naturligvis ha best mulig betalt for tømmeret ditt.

Tømmerprisen styres av tilgang og etterspørsel og vil variere gjennom året. Viken Skog skal tjene penger for skogeier – ikke på .

Prisøkning på inntil for massevirke, og på inntil for sagtømmer. For skogeier er dette to sider av samme sak – det nytter lite med gode. Han er blant skogeierne som lar skogen stå på grunn av lav tømmerpris.

Mjøsen Skog (Oppland) er det eneste større andelslaget som fortsatt . Skogeiere får nå rundt 5kroner pr kubikkmeter for sagtømmer. Stor etterspørsel etter trelast har gitt rekordhøye tømmerpriser. Skogeierne får prisøkning på inntil for massevirke, og på inntil for sagtømmer. Det gir de beste tømmerprisene for skogeierne siden .

Markedstilpasset kommune priser. Full avsetning av alle sortimenter. Mer hogst – lavere tømmerpriser. Tømmerpris er selvsagt viktig for skogeier her og nå, men danner også grunnlaget . Biologi og vekst, kvalitetsutvikling og derigjennom tømmerpriser , markedsituasjon både med tanke på avsetning og tømmerkjøpernes . Samtidig fikk skogeierne kroner mer per kubikkmeter.

For furu er det foreløpig noe vanskeligere. Selskapet Ivar Lærum AS drev med utleie av mannskap, først og fremst til tømmerterminalen på Lierstranda. Nå er selskapet konkurs etter . Konsernsjef Jan Oksum har lovet skogeierne gode betingelser på levering av tømmer. Derfor synes han at det er unaturlig om skogeiere i . Hos Heum Skogservice får du konkurransedyktige tømmerpriser.

Det samme har avvirket kvantum. Etter en periode med forholdsvis lave tømmerpriser er nå Østfoldbondens tømmer attraktivt. For år siden: Skogeierne har svart på økte priser med betydelig større avvirkning enn tidligere.

Frank Tverran – avatar Frank Tverran.