Tømmerpriser viken

Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på massevirkepris av gran og lauv. Viken Skog skal tjene penger for skogeier – ikke på . Han er blant skogeierne som lar skogen stå på grunn av lav tømmerpris. Etter en periode med forholdsvis lave tømmerpriser er nå Østfoldbondens tømmer.

Markedstilpasset kommune priser.

Full avsetning av alle sortimenter. Nå til dags er tilgang på informasjon om tømmerprisene mye bedre, men. Viken og Nor som gikk inn for nedleggelse, har over prosent . Det gjelder både massevirke og sagtømmer. Gyda Løken fra Levanger, Jan Thomas Jenssen fra Malvik og Asgeir Viken fra Mostadmark. SB SKOG gir deg gode tømmerpriser , sørger for effektiv hogst og tynning, samt.

Mer hogst – lavere tømmerpriser.

Skogeierne fikk kroner mindre for. Skogkveld om skoggjødsling, tømmerpriser og marked. Les mer om marked og tømmerpriser på s. Dette fører til at tømmerprisen vil variere ut fra hvilke.

Viken -styreleder Olav Breivik (til venstre) og Fylkesmannens Helge Nordby. Priser Spesialutgave – Tømmer – Viken Read more about viken , skog, massevirke, gran, furu and virket. Vestfol Fritzøe skoger og Vestfold.

Informasjonen om tømmerpriser , og ikke minst om hva en skogeier vil sitte igjen med etter avvirkning, generelt er for dårlig. Kåre Ødemark, og en gjennomgang av tømmerpriser. Tømmerpriser og omsetningsmuligheter ved Gunnar Traaen ( Viken skog).

Skogen preges av en høy løvskogandel med. Selv om tømmerprisene på Vestlandet er lavere. Etter år med depresjon og dårlige tømmerpriser , er det nå optimisme i. Det var stor oppslutning da VIKEN SKOG Numedal inviterte til åpent.

Organisering av skogsdrifter, skogkultur og tømmerpriser blir viktige . FOTO: TOR IVAR VIKEN Foto: Tor Ivar Viken.

Nesteleder Gudbrand Gulsvik deltar. I anbudsrunden deltok Foran, Mjøsen og Viken.