Tilskudd til etablering

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering. Retningslinjer om tilskudd til etablering i egen bolig. Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på . Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Tilskudd til etablering i eid bolig.

Tilskudd fra kommunen – for deg som trenger profesjonell . Før du søker anbefaler vi å sette deg godt inn i kriterier for tildeling, gjerne ved å delta på et av våre gratis Fra ide til marked-seminar. Markedsavklaring ‎ Kommersialiseringstilskudd ‎ Oppstartlån ‎ Fra ide til marked Bygdenæring – idéavklaring og etablering – Innovasjon Norge www. Bufret Lignende Bygdenæring – idéavklaring og etablering. Du kan få tilskudd og lån til ideavklaring og etablering. Tilskudd til etablering i egen bolig.

Forvalter av ordningen: Husbanken. Ordningen forvaltes av kommunene på vegne av Husbanken. Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig.

Husbanken kan gi tilskudd til kommuner som kan videretildele tilskudd til enkeltpersoner til etablering i egen bolig og til . Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan søke om tilskudd til etablering.