Svertesopp

Svertesoppen kan sees som svarte prikker på malingsfilmen. Du er ikke alene, men det finnes heldigvis forebyggende tiltak! Ubehandlet treverk som står eksponert for vær og vind vil over tid bli grått. Dette skyldes vekst av en type mørkfargede muggsopp-arter, såkalt .

Er du en av dem som irriterer deg over svertesopp på huset når våren kommer? Den er først og fremst en estetisk utfordring, og vil først gjøre skade på treverket ved . For en malt trefasade er svertesopp en uting som bør fjernes jevnlig. Mørk husmaling smart mot svertesopp.

Skal du male også, anbefales et kraftigere vaskemiddel som matter ned . Lekestua jeg har satt opp har stått med visse deler av konstruksjonen ubehandlet frem til nå.

Vi snakker om underside taktro . Velger du en mørk maling, vil boligen slippe lettere unna skadelige soppangrep. Hus, hage og oppussing: Har fått en del svertesopp på loftet, gammelt hus med dårlig utlufting av loftet. I dette prosjektet er etablering og vekst av svertesopp på malte og umalte test-materialer studert og dokumentert. Forskerne ved Norsk institutt for skog og landskap tester nå ulike mottiltak mot svertesopp , hvor strøm er det mest spesielle botemidlet. I tillegg bør man vaske huset hvert år.

Det gjør at norske hus blir stadig mer nedgrodd av alger og svertesopp. Når det gjelder svertesopp , så er alle metaller og sterke soppdrepere trukket ut av dagens maling. Det beste tipset her er en periodisk vasking av huset, da skitt . Vi var på visning igår og fant drømmehuset. Er engstelig for at dette skal fremprovosere astma. Created with Arclab Thumb Studio 2. Email Campaign Software and Watermark Software.

Sliter du med mye svertesopp må du bruke JOTUN SOPP OG ALGEDREPER og male med Jotuns beste produkter mot overflatebegroing.

Modifisert tre, overflatebehandling og svertesopp. Institutt for naturforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap . Overflatesopp eller svertesopp er betegnelsen på en gruppe sopper som ofte opptrer ved og på malte flater.

Bli kvitt grønske, alger og svertesopp for godt! Påfør DeSalin AM væsken på underlaget med en rull, svamp eller lavtrykssprøyte. Det finnes heldigvis gode produkter som fjerner problemet – raskt og effektivt! Opplever du ofte at huset har soppdannelse og alger? Dette kan skyldes at huset ditt er malt med en lys farge.

Problemer med svertesopp , også kjent som jordslag? Finner man for eksempel svertesopp på treverket, på loftet, er dette synlig. Isolert sett, vil neppe svertesopp være farlig. Det er årsaken til svertesoppen som kan .