Svarte biller i huset

Biller Biller utgjør ofte et stort problem for enkelte næringsmiddelbedrifter, hvor de kan formere seg stort, og destruere råvarer. Den brunsvarte melbillen både smaker og lukter veldig vondt. Identifiser rødbrune brødbiller og tobakksbiller.

Snutebiller er 2-mm lange og er brunsvarte , med fire røde flekker på. Jeg har hatt såkalte vestkantbiller i leiligheten min (5. etg).

De er små og brune, som du beskriver. Gulbrun med enkelte svarte flekker, svart tverrbånd på hodet, lange antenner, vinger. Store, ofte fargerike biller med parallellsidete vinger og lange, trådformete antenner.

De ligner fleskeklanneren, men er ensfarget svarte. Den voksne billen er 8-mm lang, svart eller brunsvart og har lange 11-leddete antenner. Hus , hage og oppussing: Hei, Størrelsen på billene er sånn ca 1mm bred og 3-mm . Svart med grått bånd med prikker.

Disse er helt ufarlige og vil heller ikke spre seg til vegger eller andre konstruksjoner i . Noen kommer inn med veden som larver, andre som voksne biller. Dekkvingene kan være metallblå, svarte eller rødbrune, mens halsskjoldet er rødgult eller svart. Har fjernet de, men neste dag er det flere på plass, virker som om . Brune og svarte varianter er de vanligste, men det finnes fargerike arter som kler.

Men hva gjør du når plaget mystiske svarte. Det er ganske små biller , 2-mm lange, med rund kroppsform. Små til middelsstore (– mm), brunlige til svarte biller. I hus og lagre opptrer de ofte som skadedyr.

Slik ser du forskjell på uskyldige og skadelige biller. Husbukken kjennes på de to blanke knutene på halsskjoldet, ellers svart med noen hvite hårflekker. BILLER : Myk borebille, gransnutebille og blåbukk.

Majorstu- biller er funnet hjemme hos folk så langt nord som Harsta og til og med på Svalbard. De voksne billene er 7–mm lange og lett gjenkjennelig på den svarte kroppen med et. Under har vi oppsummert tre typer tekstilskadebiller : brun pelsbille .

Moderne hus tilpasset etter dine ønsker! Løbebiller (Carabidae) er hurtige, adrætte dyr med kraftige løbeben og lange. Plansje side XX) (Lat: Anobiidae) De aller fleste borebiller. Håper det ikke er noe ferdigvokst skadelig for huset 🙁 Middelsstore til store (– mm), ovale og hvelvede, blanke, stort sett svarte biller. Billen er inntil mm lang, svart med et gråbrunt tverrbånd over dekkvingene.

I spesielt problematiske situasjoner kan små mengder sprøytemidler. Finn ut om de forskjellige tre kjedelige insekter, som møbler Beetle, Døden Watch Beetle, Hus Long Horn Beetle, Powder Post Beetle som bringer tremark inn . NHF svarte at selskapet ikke dekker utredningskostnader, .