Sporbarhet

Sporingsopplysninger kan også gi grunnlag for målrettet og nøyaktig informasjon til . Med sporbarhet menes at noe kan spores tilbake til opprinnelsen. Informasjon om maten er interessant for både forbrukere og innkjøpere. Nofimas fagmiljø er ledende innen sporbarhet.

For at ei måling skal kunne dokumenterast, må måleresultatet vera sporbart (eng: traceable).

Sporbarhet er ein eigenskap ved måleresultatet eller til verdien til . Ved landing av fisk er den sporbare enheten all fisk som omfattes av en sluttseddel. I dette kapitlet tar vi kort for oss noen av de definisjonene som aktører og myndigheter forholder seg til. Utformingen av et sporbarhetssystem vil avheng. FLO-CERT kan sertifisere sukker, juice, te og kakao for full sporbarhet for produsenter og kjøpere som ønsker dette, men av samme årsaker som unntaket er gitt, . En rekke industrier må kunne dokumentere sporbarhet , slik at kundene kan stole på ytelsen til de instrumentene og materialene . Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering .

Hvert år utføres tilbakekallingstester mot våre største produsenter. Hva sier direktivet om sporbarhet ? Alle produsenter skal sørge for at leketøyet deres kan identifiseres. Ved sporbar kalibrering utstedes et kalibreringsbevis og en medfølgende skriftlig målerapport over alle målte verdier og betingelsene de er målt under, samt en . Handelens verdikjede blir mer kompleks. I Cerum Construct oppnås sporbarhet på all dokumentasjon som.

Foruten raskere levering og materialer levert uten skader, sikrer vi full sporbarhet på våre materialer med strekkodemerking av alle plater og profiler. Spor kaffen tilbake til kaffefarmen som har dyrket den med Friele. Våre kunder er kvalitetsbevisste – og det er vi også. Oversettelsen av ordet sporbarhet mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Fredrik Svensson overlater ikke noe til tilfeldighetene.

Forskrift om merking, registrering og rapportering . Vi sikrer oss god produksjonsstyring og sporing ved hjelp av material- og . Den stadig sterkere mediaeksponeringen, og økte krav fra myndigheter, bransjeorganisasjoner og kunder, . RIMFROST AS tilbyr sporbarhet fra båt til til ferdig produkt.

Visma erfarer at våre kunder har ulike målsetninger med anskaffelse . Slike retningslinjer lages for å . VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet.