Sopp på treverk

Svertesopp er en betegnelse på sopp som danner blå til svarte misfarginger på treverk eller øvrige overflater, for eksempel maling eller beis. Under de rette betingelsene kan tømmersoppene forårsake stor ødeleggelse på treverket. Tømmersopp (Antrodia sp.) representerer flere forskjellige . Ved sanering av vanlig råtesopp (alle de andre) skal treverk ikke. Halvparten av norske boligeiere sjekker aldri huset sitt for sopp og råte.

Men når en tenker råte så er det ofte brunt, råttent treverk.

Den kan etablere seg både på treverk uten overflatebehandling, og på treverk som er overflatebehandlet eller malt. Ubehandlet treverk som står eksponert for vær og vind vil over tid bli grått. Dette skyldes vekst av en type mørkfargede muggsopp-arter, såkalt svertesopp.

Svertesoppen trives på treverk , gjerne på utsiden av huset, men den kan også. Den er først og fremst en estetisk utfordring, og vil først gjøre skade på treverket ved . Jeg snakker nå om utvendig under kalesjen. Skulle gjerne hatt noen gode råd . Gå over etterpå med en sopp – og algedreper før maling.

Jevnlig vedlikehold er viktig for at treverket skal . Men, treverk kan lett bli ødelagt av fukt, kombinert med dårlig utlufting. Slike forhold danner grunnlag for utvikling av råtesopp. Hva er muggsopp, og hvor finner vi den. FARTØYVERNSENTRENES FELLESRÅDS INFORMASJONSARK. Den typiske livssyklus for en sopp er.

Derfor vil treverk som er helt under. Og et par ting til: Kan sopp og algedreper fra jotun sprayes på. Hvordan forebygge fukt- og råteskader. Det er uten tvil sopp av noe slag. Sopp er normalt ikke aktiv under.

Så lenge den ikke har fruktlegemer, det en til daglig kaller sopp , tror jeg den ikke lar seg bestemme. Råtesopp er de soppene som bryter ned og svekker treverk. Legger ved et bilde som viser ett av områdene angrepet av sopp.

Ser også at det ligger snø inntil ubehandlet treverk. Slik sjekker du ditt utendørs treverk – trinn for trinn. Hvis treverket er slitt, er det større risiko for at det utsettes for fukt, råte, sopp , insektangrep m. Slik forlenger du levetiden til beis og maling.

Tradisjonelt brukes oljeprodukter på treverk og vanntynnbare produkter på mur. Etter vask skal alt bart treverk grunnes med egen oljegrunning (for eksempel Visit) eller beis. Deretter påfører du en sopp – og algedreper (soppvask).

Med høyere luftfuktighet og temperatur øker veksten av svertesopp (svarte prikker på malte eller ubehandlete treflater).