Søke tilskudd

Her finner du en samlet oversikt over tilskuddsordninger som Landbruksdirektoratet forvalter. Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Ikke alle kan få startlån og tilskudd. Her kan du se om det er noe for deg.

Før du søker startlån bør du beregne budsjett og lese om forhold som gjelder lån til . Organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Turnus for leger – tilskudd til kommuner. Turnustjeneste for kiropraktorer – tilskudd for veiledning.

Hvordan søke på tilskudd og hva som skjer etterpå. Barn og ungdom Barnefattigdom Barnevern Familie og samliv Kjønnslikestilling LHBTI Likestilling og . Hver høst kan landsdekkende pensjonistorganisasjoner søke om tilskudd til drift og .

Søknad om tilskudd sender du inn på vår elektroniske søknadsportal via den gule. Vi anbefaler at du bruker vår elektroniske søknadsportal når du søker oss. Forlag, private institusjoner og andre miljøer som utvikler og produserer læremidler kan søke om støtte til utvikling av læremidler.

Tilskudd fra spillemidler til bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. Dette er prosjekttilskudd kommuner kan søke om: . Lag og organisasjoner kan søke fylkeskommunen om tilskudd til . Søke tilskudd til, Søknadsfrist. Støtte til forprosjekt internasjonale prosjektmuligheter, 1. Søk tilskudd til nyskapende aktivitetstiltak. Har du et spennende aktivitetstiltak på gang? Dersom det søkes tilskudd fra andre enn Finnmark fylkeskommune, må det fremgå hvem dette er.

I de tilfeller hvor andre allerede har innvilget tilskudd , må . Norad samarbeider med norske bedrifter, statlige etater og forskjellige bistands- og kulturinstitusjoner. Mesteparten av dette samarbeidet . Ny frist blirlagt ut når den er klar.

Søkerne må selv legge inn sine. Her fyller du inn informasjon om aktiviteten eller prosjektet du søker tilskudd til. Bispedømmerådene innvilger tilskudd til lokale og regionale prosjekter. Lokale og regionale råd og grupper innen Den norske kirke kan søke. Foreninger og lag kan sende søknad om årlig tildeling (hovedtildeling) innenfor området kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.

Husk at du kan søke fra flere støtteordninger om tilskudd til samme prosjekt. Kommuner kan søke tilskudd til klimatiltak. Opptil 1millioner kroner skal . Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet.

Aktivitetstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene.