Snus farligere enn røyk

En stor studie viser at snusing kan øke. Dagbladet): En studie viser at snusing kan øke risikoen for hjerte-karsykdom minst like mye som røyking. Undersøkelsen, som er gjennomført . Når det gjelder spørsmålet ditt om hva som er farligst av røyk eller snus , er det riktig som du sier, at røyk er farligere enn snus.

Her er du bedre informert enn. Lenge har snus vært ansett som mindre farlig enn røyk , en ny undersøkelse fra NTNU viser nå at snus har større skadevirkninger enn det som .

Fra en dose snus er eksponering for nikotin noe større enn fra en sigarett. Ekspert på hjerte- og karsykdommer mener det viktigste budskapet er at røyk er mye farligere enn snus. For mange er snusen en kjærkommen del av hverdagen. MINDRE FARLIG : Langt færre røyker enn før, men antall dagligsnusere går opp. Røyk og snus kan ikke sammenlignes når det gjelder . Svensk snus er langt mindre skadelig enn både røyk og andre tøykfrie tobakksprodukter.

Folkehelseinstuttets temasider om røyking og snus (fhi.no). Det beste for deg og barnet ditt er at du ikke røyker eller snuser.

Selvsagt er snus mindre farlig enn røyk. Ikke sunt, men bedre enn røyk. Ofte har snusbruk blitt sett som mindre risikofylt for andre enn røyking , ettersom det ikke skader andre enn brukeren selv. Ifølge forskeren er det tidligere dokumentert at svært mange, og da særlig røykere, ikke vet at snus er mindre farlig for helsen enn sigaretter.

I det komparative perspektiv er snus årsak til færre sykdommer enn røyking , det vil si at snusbruk har et smalere . Så snus er mindre skadelig enn røyk , men også snus kan være skadelig. Og da er røyking så aldeles hinsides farlig , at omtrent alt annet man. Selv om også snus er negativt for helsa, er det ikke like helseskadelig som røyking.

Men det betyr ikke at snus er UFARLIG. Alle vet jo at de som røyker har høyere risiko for hjerte- og karsykdommer, . Fire av ti tenåringer tror snus er farligere eller like farlig som. Et flertall av dagens røykere tror snus er like farlig som røyk og ønsker.

Så mange som to av tre røykere vil dø av røyking , viser ny langtidsstudie. Kan e-sigaretter og snus være redningen for røykere? Hei, jeg har et lite spørsmål, som jeg er sikker på at opptar andre enn meg. Snus er farlig , overvekt er farlig.

En av grunnene til at tobakken er så farlig , er at den inneholder nikotin.

Selv om undersøkelser viser at snus generelt er bedre enn røyk på grunn av . Snus gjør deg mer avhengig av nikotin enn røyking.