Smil midler

Kommunen behandler og avgjer søknader. En utilsiktet konsekvens av dette var at eiere av landbrukseiendom som har leid bort alt areal, ikke lenger kunne søke om SMIL – midler. Endringsforskrift for SMIL – midler vedtatt . Her gir vi nyttige tips til deg som skal søke om SMIL – midler. Jordbrukets kulturlandskap rommer et . Den viktigste endringen er at kun foretak som får .

Mange kystlag drifter bygninger som også er . Etter første søknadsrunde har vi igjen halvparten. Retningslinjer for SMIL – midler. Ser at søknadsfristen for SMIL midler går ut 1. Nå kan eier av landbrukseiendom søke SMIL -tilskud selv om landbrukseiendommen har leid bort alt areal.

Forutsetning er at det foregår en tilskuddsberettiget . SMIL er ein offentlig tilskotsordning som kommunen forvaltar. SMIL som omfatter tilskudd til miljøinnsats utover det som blir forventet av vanlig jordbruksdrift. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller .

Minner om søknadsfristen for SMIL – midler som er 15. Tilskudd til drenering og SMIL – midler – 2. Storfe på beite (Wigdis Wollan) – Klikk for stort bilde. Eiere av landbrukseiendom som leier ut areal kan igjen søke. Hopp til hovedinnholdet på siden.

Ny søknadsrunde for SMIL – midler ! Illustrasjonsfoto SMIL – midler med nye bestemmelser. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Fylkesmannens landbruksavdeling . Informasjonsskriv søknad om SMIL midler. Følgje av dette var at eigar av landbrukseigedom, som har leigd bort alt areal, ikkje lengre kunne søkje om SMIL – midler. Skemaer for tilskuddsordninger.

Føretak eller eigarar som driv eller eig ein landbrukseigedom kan søkje. Vilkåret er at det er tilskotsberettinga produksjon på eigedomen .