Skogmaur

Skogmaur (Formica) er en slekt i maurfamilien. De regnes som en viktig del av skogens økosystem fordi de blant annet lever av mange skadedyr, slik som . Tua kan være like stor under bakken som over bakken. Litt om trivselsområder og føde for skogmaur , skadeomfang og bekjempelse. Skogsmaur (Formica rufa-gruppen) er maurene som bor i de store maurtuene man ofte ser i skogen.

De kan ha samfunn på flere hundre tusen . Nordlig skogmaur danner store tuer i ulike typer skogsmark, og ofte mange i samme området. Arten er vanlig over hele landet. Den kan være svært vanskelig å . Rød skogmaur er en vanlig, tuedannende art som finnes i lavereliggende skogsområder i Sør-Norge nord til Trøndelag. Typiske eksemplarer er enkle å skille fra . Rød skogmaur er en vanlig, tuedannende art som finnes i lavereliggende skogsområder i Sør-Norge nord til Trøndelag.

Typiske eksemplarer er enkle å skille fra . Rød skogmaur , -gruppen, artsgruppe av årevinger i familien maur. Omfatter de vanligste maur i skogen i Norge, ca. Stokkmaur og rød skogmaur har du sikkert hørt om, men visste du at vi har maurarter i Norge?

Disse gjør en uvurderlig jobb i naturen.