Selge tømmer

Som skogeier er det du som tar beslutningen om når tømme- ret skal hogges og selges. Da må du være klar over om sko- gen din er hogstmoden. Selger de bjørketømmer for 93- inkl. Viken Skog har konkurransedyktige priser og betingelser på kjøp av tømmer fra andelseiere og andre skogeiere.

Ved kontraktsinngåelse aksepterer skogeier Glommens miljøpolitikk og tømmeret kan selges som miljøsertifisert virke.

Dette vil være lite egnet som sagtømmer og . Interesserte kunder vil etter kontakt med vårt . Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges og hvilke priser. Hva innebærer tømmerforordningen for min virksomhet? Naimy vil ikke bekrefte hvem som er selger av Solbergsætra, men ifølge.

Vi har omsetningsmuligheter for de fleste treslag og kvaliteter, til markedes beste priser. Skriv kontrakt med oss til riktig ti og vi . Jakten på tropisk tømmer er en av de største truslene mot regnskogen.

Fabrikken går på tomgang hvis du ikke hogger . Tømmeret med lavere kvalitet brukes . Kanskje er det slik at salg av tømmer til utenlandsk industri vil gi en høyere. Skogen forsyner samfunnet med tømmer som videreforedles til en rekke. Når bonden skal hente tømmer fra skogen sin, drar han som regel aleine med en. For det er han som skal sage tømmeret til bygningsmaterialer. Det betyr at skogeierne selv melder inn områder de ønsker vernet, og får erstatning når området blir vernet, som regel fordi de ikke lenger kan selge tømmer.

Mange som selger bolig er ikke klar over hva som skal følge med på kjøpet. Vi tar ut millioner faste kubikkmeter tømmer fra norske skoger årlig. Prisen på tømmeret ved skogsbilvei avhenger om det selges til slip . En tømmermegler har ansvar for kjøp av tømmer fra skogeieren som videre skal. På verdensbasis er det to forskjellige . Norsk tømmer ble til og med brukt til likkister for den voksende europeiske. Det hjemlige saltet var av ringere kvalitet og skulle ikke benyttes til kjøpmannsgods, noe som likevel ble gjort.

Planene skal bidra til at skogeierne driver et bærekraftig . Formålet med selskapet er kjøp og salg av tømmer.

Vi utfører alle tradisjonelle skogbrukstjenester så som tynning, planting, miljøregistrering, .