Sele avfallsplass

Gjenvinningsstasjonen ligger ved tidligere Sele avfallsplass på grensa mellom kommunene Klepp og Sola. Besøksadressen er Kleppvegen 837. Gjelder særlig lørdager etter 14:00).

Sommertid april – september: mandag – torsdag . Sele og Forus gjenvinningsstasjon.

Avfall fra private husholdninger og mindre foretak kan leveres på IVAR. IVAR sin kompost både på Forus og Sele gjenvinningsstasjon. Se hvilke båter det gjelder, og hvordan du går fram her. Sele Avfallsplass – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. DEBATT: Har man fortsatt kunderegister for de som benyttet plassen, og kan ha merket seg den automatiske åpning av porten fra innsiden?

Publisert: Stavanger : Rogalandsforskning . Sigevannsutslipp fra Sele avfallsplass , Rogaland : oppfølgende undersøkelse. Miljøundersøkelse av marine resipienter rundt.

IVAR IKS til avslutning og etterdrift av Sele avfallsplass av 11. Brannmannskapene hadde tirsdag kveld fått kontroll over brannen på avfallsplassen Sele sør for Stavanger. Stabil og god drift av gassbrønnene på Sele avfallsplass i. Klepp Energi har km med 225mm gassrør fra Sele til Vik.

Han er bekymret over at pulveret bare blir liggende ved siden av Sele avfallsplass. På Sele avfallsplass kan dette. Ryntveit avfallsmottak, Rødmyr avfallsanlegg, Røssvollhei avfallsplass, Røthølmoen, Røyken Grovfyllplass, Saunesmarka, Sele avfallsplass , Senja Kompost . Dermed har IVAR måttet kjøre store mengder til Sele avfallsplass og det . FULL GASS: Gartnar Ove Horpestad (i midten) er godt fornøgd med gassen frå Sele avfallsplass.

Første delmål er Sele Naturgjødsel , . Hetland AS som har installert. Dette avfallet, som frem til nå er blitt deponert på Sele avfallsplass , skal nå gå til energigjenvinning. TORE MORTEN HOPE Seksjonsleder for Forus gjenvinningsstasjon, Sele gjenvinningsstasjon og Sele avfallsplass. Gassledningstrase fra Sele avfallsplass via Horpesta Tjøtta til Vik.

IVAR har en avfallsplass (deponiet på Sele ). Leonardo avfall , og deponiet på Sele har blitt nedlagt. Tegninger for anbudsgrunnlag var utført av.