Så gress om høsten

Temperaturen når du sår gress. Hvordan anlegge plen og oppnå et godt resultat. Når man skal så plen er grunnarbeidet viktig. Jorden må bearbeides og ugress bør fjernes før du sår plen. Men på høsten er du garantert suksess, og du .

Har en diger haug med fyllmasse her. Skulle ha planert ut denne og få større plen. Men da må vi jo så gress og ellers kommer alt ugresset som . Før du skal så ny plen , eller rulle ut ferdiggress , må du gjøre en del . Når du skal så plenen kan du enten gjøre det for hån eller bruke en liten,. I så fall bør du lese videre nå.

Og så skal det være kortere på vinteren. Har sett at noen har sådd gress allerede, men det virker.

Ikke være så røff at du river opp gresset med røttene). Men det blir en lettere vår hvis du forbereder deg allerede på høsten. Les ekspertens tips om du skal så eller kjøpe ferdigplen. Om høsten må du passe på at gresset ikke blir for langt.

Spre utover et tynt lag, så nye gressfrø og vann hvis det er tørt. Tidlig om våren og utover mot høsten bør gresset være noe høyere, på disse tidspunktene. Dagen blir kortere og temperaturen synker. Hvis du skal så en plen selv, så kreves det oppfølging over lang tid for å. Kan jeg så blomsterengfrø så sent, uten at det er bortkastet?

Når det gjeld grasdelen av dette kan nok det vere samanliknbart med plen. Må jeg så om igjen til våren da? Har et område som nå er luket og jevnet til plen , men er . Skal plenen gjødsles om våren eller om høsten eller begge deler?

Men jo mer du gjødsler, desto oftere må du klippe gresset , så det er lurt å. Siste gang du klipper gresset om høsten kan du også la gresset vokse seg litt lengre . Så hvis du har en veldig fingrodd og jevn plen , så kan det være.

Da vokser gresset så kraftig at det kveler mosen. Av samme grunn bør du hel- ler ikke slå gresset. Bakken er fortsatt varm fra sommeren og høsten , så plantene har nok tid til å. Så selv, eller rulle ut de grønne løperne?

Og er klar til bruk når våren . En liten innsats om høsten sparer mye arbeid til våren. Bladene som har falt fra trærne bør fjernes så fort som mulig. Skal du så selv eller rulle ut ferdiggress ?