Råteborebille

En voksen råteborebille er imidlertid 5-mm lang, brunsvart og bør derfor ikke kunne forveksles med stripet. Råteborebillene er svartbrun til svart, og har gulaktige . De tre vanligste borebillene som kan gjøre stor skade er råteborebille , myk borebille og ikke minst stripet borebille. I tillegg er det gjerne en fuktrelarert problemstilling når maur etableres seg i . Det samme gjelder råteborebille , blåbukk og myk borebille.

Når vi tok jordlaget av innerveggen ser vi at en av ytterveggene har vært angrepet av råteborebille.

Dersom råten fjernes forsvinner insektene også. Det er trolig lenge siden kolonien var aktiv . Skadene kan bli store, men råtesoppen er hovedårsaken. Dette er biller som råteborebille og . Husbukken kan også gjøre alvorlig skade på . Arten er sylindrisk og svart med gulaktige hårtufser i . Larve, insekt med egg og skade.

Det nærmeste jeg har kommet er denne råteborebillen.

Blåbukk og myk borebille er veldig begrenset. Insektene bare kan leve mellom barken og veden, som for eksempel barkbiller, . RÅTEBOREBILLE Vanlig på Østlandet. Billen går bare der det allerede eksisterer råte, og er en sekundær skadekilde.

Den ene veggen på Rambergstugu har blitt restaurert litt på flere ganger grunnet omfattende angrep av både råtesopp, råteborebille og . Parasitter: veggdyr, mid duelus, fuglelopper, husstøvmid lopper, lus, melmøll, tørrfruktmøll, pelsbille, råteborebille , pelsbille, ”majorstuebille”, blåbukk, mygg, . Se vedlagte faktaark om ekte hussopp, gråråte og råteborebille for nærmere beskrivelse av skadegjørere. Med begrepet gamle råtesoppskader . I Norge er det egentlig bare stripet borebille som kan gjøre skade av betydning på treverk, mens råteborebille og myk borebille er avhengig av at treverket først . Loft, lagret, utskiftet søyle med ukjent opprinnelse. Ekte hussopp (Serpula lacrymans). Anobium punctatum, myk borebille, Ernobius mollis, og råteborebille , Hadrobregmus pertinax. Trevirke: Sopp- og insektangrep: Myk . Mistanke om pågående råteborebille -angrep.

Trenger hjelp til utredning av sannsynlig råteskade. Hvor omfattende skaden er og forslag til utbedring. Etter befaring av takstmann, samt analyse av prøver kom det fram at huset var svært skadet av ekte hussopp og råteborebille.

Alle sopp og skadedyr, kondensering etc. Ca er fibermetningspunktet til tre, og verdier over dette . Tone Kristin Håland Laugaland . Råteskadet trevirke ( råteborebille ) puppekammer Avdeling for.