Rasjonale tall

Mengden som består av alle hele tall og alle tall som kan skrives som en brøk der både teller og nevner er hele tall, kalles rasjonale tall. Et rasjonalt tall er et tall som kan skrives som en brøk hvor telleren og nevneren er. Mengden av rasjonale tall er tellbar uendelig, slik som mengden heltall er.

Alle rasjonale tall har enten en avsluttende desimal . Alle tall som kan skrives som brøk tilhører de rasjonale tallene.

Vi sier at disse tallene har en periodisk desimalutvikling. Lær om irrasjonale tall og hvordan vi kan kjenne dem igjen. A ikke inneholder alle rasjonale tall , punkt ii. Adderer eller subtraherer vi hele tall, får vi alltid et nytt helt tall. Det samme gjelder hvis vi multipliserer to hele tall.

Reelle tall er alle tall som kan representeres som punkter på en linje, noe som inkluderer, alle rasjonale tall , alle naturlige tall og alle irrasjonale tall. Både mengdene av hele tall og av reelle tall er uendelige, men likevel har de.

For eksempel er alle endelige desimaltall rasjonale tall. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Videregående Matematikk Universell Matematikk T – Tavle.

Den neste tallmengden vi skal se på, er mengden av alle rasjonale tall. Tall som kan skrives som en brøk hvor telleren og nevneren er heltall, som . Mengder og Egenskaper ved de Reelle Tall. Videre omfatter planen utviklingen av tallbegrepet fra heltall til rasjonale tall , og tilhørende utvikling av algoritmer for tallregning.

Representasjon av rasjonale tall. Operasjoner p˚a rasjonale tall. Hexadesimale tall representerer p˚a samme m˚ate heltall i . Alle hele tall er også rasjonale tall. Det finnes ikke irrasjonale, negative tall.

A: Det er et tall som består av et helt tall (ikke desimal) delt på et annet helt tall ( ikke desimal). I matematikken snakker man om “rational numbers”, som altså er tall som kan uttrykkes som . Settet med tall som kan uttrykkes som et forhold mellom helt.

Studenten skal kunne Kapittel 1. En fraksjon er et tall som brukes til å . Pytagoras mente at alle tall kunne skrives som brøker eller desimaltall, altså rasjonale tall. En brøk er det vi kaller et rasjonalt tall.