PT100 tabell

Introduksjon til pt100 tabell og dens anvendelser

Pt100 tabell er et uvurderlig verktøy innenfor måleteknikk og termodynamikk. Denne tabellen gir nøyaktige data om motstandsendringer i forhold til temperaturvariasjoner for platinabaserte motstandstermometre. Pt100, også kjent som platinatermometer, er en av de mest brukte sensorene for å måle temperatur i industrielle og vitenskapelige applikasjoner.

Hvordan fungerer pt100 tabell?

Pt100 refererer til en platinamotstand som har en motstand på 100 ohm ved 0°C. Denne motstanden endres proporsjonalt med temperaturen i henhold til en veldefinert kurve. Pt100 tabellen inneholder nøyaktige data som kobler temperatur til motstand for forskjellige temperaturområder. Ved å bruke denne tabellen kan brukere enkelt konvertere målinger fra motstand til temperatur og vice versa.

Anvendelser av pt100 tabell i industrielle settinger

Prosesstyring og overvåking

Pt100 sensorer brukes hyppig i industrielle prosesser for å overvåke temperaturer i sanntid. De er avgjørende for å opprettholde optimale driftsforhold i alt fra kjemiske anlegg til matproduksjonsanlegg.

Miljøovervåking

I miljømessige applikasjoner brukes Pt100 sensorer til å overvåke og registrere temperaturvariasjoner i jord, vann og luft. Dette er avgjørende for å forstå klimaendringer og miljøpåvirkninger.

Medisinske apparater

Pt100 sensorer brukes også i medisinske apparater som blodtrykksmålere og inkubatorer for nøyaktig temperaturkontroll, noe som er kritisk for pasientsikkerhet og behandlingsresultater.

Fordeler med å bruke pt100 tabell i temperaturmålinger

 • Nøyaktighet: Pt100 sensorer gir ekstremt nøyaktige temperaturmålinger, noe som er avgjørende i mange bruksområder.
 • Stabilitet: Platinamotstander er kjent for sin stabilitet over tid, noe som gjør dem til pålitelige sensorer for langsiktige overvåkingsprogrammer.
 • Bredt temperaturområde: Pt100 sensorer kan brukes i et bredt spekter av temperaturområder, fra ekstremt lave til ekstremt høye temperaturer.

Pt100 tabellen er et uvurderlig verktøy for ingeniører, forskere og teknikere som trenger nøyaktige temperaturmålinger i sine applikasjoner. Ved å forstå hvordan Pt100 sensorer fungerer og hvordan man bruker Pt100 tabellen, kan man maksimere nøyaktigheten og påliteligheten til temperaturmålingene sine.

Velkommen til vår omfattende guide om pt100 sensorer. Enten du er en erfaren ingeniør eller bare nysgjerrig på dette emnet, vil denne artikkelen gi deg all informasjonen du trenger for å forstå pt100 sensorer fullt ut.

Hva er en pt100 sensor?

En pt100 sensor er en type motstandstermometer som brukes til å måle temperaturer nøyaktig. Den er basert på motstandsendringen til platina når temperaturen endres. Pt100 sensorer er kjent for sin pålitelighet og nøyaktighet, og de brukes i en rekke bruksområder, inkludert industrielle prosesser, vitenskapelige laboratorier og klimakontrollsystemer.

Hvordan fungerer en pt100 sensor?

Pt100 sensorer opererer på prinsippet om at motstanden til platina endres proporsjonalt med temperaturen. En pt100 sensor har en motstand på 100 ohm ved 0 grader Celsius. Når temperaturen stiger eller synker, endres motstanden i samsvar med platinaets termiske egenskaper. Denne endringen i motstand kan måles og konverteres til en temperaturavlesning.

Fordeler med pt100 sensorer

 • Nøyaktighet: Pt100 sensorer tilbyr svært nøyaktige temperaturmålinger, noe som gjør dem ideelle for bruk i applikasjoner der nøyaktighet er avgjørende.
 • Stabilitet: Platina er kjent for sin termiske stabilitet, noe som gjør pt100 sensorer svært pålitelige over tid.
 • Bredt temperaturområde: Pt100 sensorer kan måle temperaturer over et bredt spekter, fra ekstremt lave til ekstremt høye temperaturer.
 • Motstandsdyktighet mot korrosjon: Platina er motstandsdyktig mot korrosjon, noe som gjør pt100 sensorer egnet for krevende miljøer.

Typer pt100 sensorer

Det finnes flere typer pt100 sensorer, inkludert:

 1. Pt1000 sensorer: Disse sensorer har en motstand på 1000 ohm ved 0 grader Celsius og er egnet for applikasjoner der høy nøyaktighet er nødvendig.
 2. Pt250 sensorer: Med en motstand på 250 ohm ved 0 grader Celsius, er disse sensorer et alternativ for applikasjoner der lavere nøyaktighet er akseptabelt.

Applikasjoner av pt100 sensorer

Pt100 sensorer brukes i en rekke bruksområder, inkludert:

 • Industriell automatisering: For å overvåke og kontrollere temperaturer i industrielle prosesser.
 • Vitenskapelige laboratorier: For nøyaktig temperaturmåling i forsknings- og utviklingsmiljøer.
 • Klimakontrollsystemer: For å opprettholde ønskede temperaturer i bygninger og kjøretøy.

Pt100 sensorer og pt100-givere

En pt100-giver er et annet navn for en pt100 sensor. Disse begrepene brukes ofte om hverandre, og begge refererer til det samme prinsippet om motstandsmåling for temperaturdeteksjon.

Konklusjon

Pt100 sensorer er avgjørende komponenter i mange tekniske applikasjoner, og forståelsen av deres funksjon og egenskaper er viktig for ingeniører, forskere og teknikere. Vi håper denne artikkelen har gitt deg innsikt i pt100 sensorer og deres anvendelser.