Pelletsfyring

For et par år siden gikk diskusjonen høylytt om fordeler og ulemper med pelletsfyring. Etter en kald vinter og ikke minst skyhøye strømregninger, . Pelletsfyring er dessuten miljøvennlig. Vi leverer biovarme anlegg til bolig, eiendom, landbruk, veksthus og industri.

Både vedfyring, flisfyring og pellets fyring. Bioenergi laget av tørt finfordelt tremateriale fra sagflis, treflis, skogsavfall eller annet treavfall som er presset samen til små kompakte sylindre, .

Janfire NH har, takket være en helt ny patentert teknikk, minst servicebehov av alle pelletsbrennere på markedet. Brenneren er helautomatisk og . Hadde politikerne hatt like stort trøkk på bioenergi som på . Klimanøytral pelletsfyring og individuelle varmemålere har gitt Lønnealleen borettslag på Tveita en oljefri hverdag og lavere energiforbruk. Idealer mot virkelighet : kollektiv med pelletsfyring og fuktproblemer.

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg. Landsdelens store leverandører av pelletsovner . Fil bildet) En domstol av Rettslige Lagmannen Første .

Flisfyring eller pelletsfyring kan erstatte oljefyring og senke energikostnader. Vi lager ditt komplette biofyringsanlegg til en hyggelig pris. Kommunestyret på Nesodden gikk enstemmig inn for pelletsfyring av kunstgressbanen på Berger torsdag kveld.

I dag er pellets og pelletsfyring en godt innarbeidet teknologi som mange kjenner til. Ny teknologi med solcelle og pelletsfyring gir lavere driftskostnader. Et ønske om mer kostnadseffektiv oppvarming var viktig, men også miljøhensyn veide tungt for borettslaget.

Den anbefalte husstørelsen som . Generelt er det lite støvplager med pelletsfyring. To kjeler med pelletsfyring på 2og kilowatt gir både skolen og bosenter (leiligheter) i tillegg til helsestasjon og idrettshall varme på . Når fyringsanlegget for trepellets først er installert, vil du, avhengig av strøm- og oljeprisen framover, under drift spare det de koster mer enn ca. En slik ombygging krever vurdering av personell med. Slik Rana kommune ser det så tror vi pelletsfyring er et veldig bra alternativ. Meyership og Rana Kommune inngår avtale om pellets-fyring på . Formannskapet satte frem følgende forslag: ”1.

For bare noen år siden var det få som kjente til pelletsfyring og bruk av pelletskaminer som et alternativ til vedovneneller parafinbrenneren. Daglig leder Aarild Waage har lang erfaring og solid kunnskap om pelletsfyring. Han har siste år også fått mye kunnskap og egne erfaringer om hvor godt dette . En feiermester gikk nylig ut og advarte mot bruk av pelletsfyring pga.

Dette er et tiltak som både reduserer .