Overta gård

Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Hva skal jeg gjøre når gården er solgt? Et annet typetilfelle er at (A) har blitt enig med ett av barna (B1) om at dette barnet skal overta gården.

Ofte har man forberedt generasjonsskiftet . Vi hjelper deg med overtakelse av gården.

Er du under år får du ekstra gode vilkår på pantelånet de tre første årene og slipper tinglysningsgebyr. Vi er fire søsken, vi kommer fra en liten gård. Det er eiendom som litt skog, og noe av gården er leid bort til andre bønder for dyrking.

Skal det tas verditakst av gården før min svigerfar overfører den? Mine svigerforeldre har tre døtre. Hvordan blir arven til de to andre?

Bakgrunn – Overtar gård på under 5dekar og under dekar . Skal du overta eller har du overtatt en gård de siste årene?

Fire av ti gårdbrukere som nærmer seg slutten på karrieren, ser det som usannsynlig at noen vil overta driften etter dem. Gården må ha en viss størrelse, og ha vært i . Det står gjerne en ganske nøyaktig dato oppgitt. Finnes det et sted jeg kan lete hvis jeg vil finne ut når min oldefar tok over gården fra sin far? Jeg kan like gjerne være ærlig med det samme.

I et vedtak man kan tolke som kritikk . Hvis jeg vil ha gården , må jeg betale ut de to. Men hvordan skal den eldste kommunisere til sine foreldre at . Tre generasjoner boende på samme gårdsbruk blir for mye for regelverket. Derfor må bestemor flytte når Terje Olderkjær skal overta gården. Dermed beholder nåværende eier, Lise Oleane Sjølie, eiendommen. Hvis norske gårder skal produsere mat, holde kulturlandskap og kultur vedlike er man avhengig av at noen bor på gårdene rundt omkring.

Odelsloven har regler om odelsretten og åsetesretten. I Europa er det bare Norge som fortsatt har en lov om odelsrett. Jonas Foyn-Brun og familien har flyttet inn på Rød går men vet ennå ikke om de får overta gården.

Nes kommune nekter fortsatt konsesjon . Moderne gårdsdrift krever høy og bred kompetanse av dem som skal overta gården.

Forsøk med ny trainee-ordning gir håp for unge bønder.