Oppdrettstorsk

Norge produserer prosent av verdens oppdrettstorsk. Prisen for oppdrettstorsk kan nå et høyere nivå enn villfanget. Oppdrett av torsk har fått en brå stopp.

Hvilke konsekvenser vil det ha for de ville . Gjennom levendelagring kan torsken hvile seg skadefri og til topp kvalitet før den slaktes.

Hvordan blir denne kvaliteten oppfattet blant kunder . Torsk er en rovfisk som kan bli opp til meter og kilo, og har en levealder på inntil år. En doktorgradsavhandling utført av Hanne Digre ved SINTEF Fiskeri og havbruk har vist at torsk ikke blir like lett stresset som laks ved . Det kan også være en oppdrettet variant. Har villfanget torsk og oppdrettstorsk kvalitetsforskjeller – og hva skiller eventuelt de to?

Ny forskning fra Havforskningsinstituttet bekrefter naturvernernes verste mistanker. Bondevik lukter på oppdrettstorsk.

Lever og annet biråstoff fra oppdrettstorsk. Det er rekordlite villfanget juletorsk hos fiskehandlerne. Hvis ikke torsken strømmer inn neste uke, må sørlendingene spise oppdrettstorsk til jul. Ny doktorgrad viser at kvaliteten på oppdrettstorsk varierer med sesongene, slik som vill torsk.

Produktkvaliteten er imidlertid forskjellig og . I prosjektet ”Lett konservering av produkter fra nye oppdrettsarter ” ble det utført et forsøk hvor mikrofloraen ble undersøkt mhp spesifikke patogener og . Tredje generasjon oppdrettstorsk har prosent bedre vekstpotensial enn villtorsk. Det er krisepriser for norsk oppdrettstorsk for tiden. Ann-Cecilie Hansen disputerer 18. No utvidar dei anlegget, for torsken er ein . Er det mogleg sjå at det er oppdrettstorsk ? Slik med det blotte auga er det nok ikkje så enkelt, men får me sett nærare på augesteinane til eit . Vurdere påvirkning fra oppdrett på ville bestander av torsk.

Torsken viser seg frem som en smart utbryterkonge. Den både lager sine egne hull, og den er flinkere enn laksen til å .

Solgte oppdrettstorsk som Skrei. Norges Miljøvernforbund har anmeldt Lerøy Alfheim AS for grove brudd på . Tidlig kjønnsmodning og uønskede rømming av .