Oppdrett av torsk

Torsk (Gadus morhua) er den økonomisk viktigste saltvannfisken vi har. Torsk er en rovfisk som spiser fisk som lodde og sil samt krepsdyr. I norske farvann skiller en mellom nordøstarktisk torsk , kyst- og fjord torsk og nordsjøtorsk.

Mattilsynet har gitt positivt tilsagn, . I dag er prisen på torsk dobbelt så høy som for laks, og mange av . Steinbit er svært velsmakende, godt egnet som husdyr og svømmer igjen inn som Norges nye oppdrettsfisk.

Man har kommet lengst med oppdrett av torsk , men man har fremdeles biologiske og tekniske . Oppdrett av torsk – ny satsing. Havforskningsinstituttet de første vel- lykkede . Resultater tyder på at torsken skyr unna fjorder med lakseoppdrett. Samtidig økte førstehåndsverdien for kveite . Alle fiskepakkene med torsk , sild og sei fra Norway Seafoods et utstyrt med et såkalt garantimerke, selv om det ikke finnes oppdrett av disse . Bakgrunnen til dette var at oppdrettere observerte at torsken.

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt .

Some features of this site may not work without it. Arbeiderpartiet prioriterer oppdrett av torsk og skjell. Med fokus på sykdommer og mulighet for spredning av disse til ville bestander. Kilde: Norsk sjømatsenter februar . Ap-veteran Haakon Lie (103) tror på oppdrett av torsk , hummer, reke og krabbe.

Medvirker: Norsk fiskeoppdrett. PERFEKT TORSK : Fremtidens oppdrett trenger fryktløs, trygg og dorsk torsk , som spiser og vokser raskt. Her er den, sier forsker Tale Marie . Spår krise for oppdrett av torsk. Analytiker Aslak Berge, i meglerhuset First Securities ASA, frykter priskollaps for torsken og spår krise for . Kommunal informasjon for Flora kommune, tenester, nyhender og kunngjeringar. Det aller meste av norsk torsk er viltfanget, og kun en liten andel kommer fra oppdrett.

Strømmåling Floteneset ifm søknad om omgjøring av lokalitet fra oppdrett av torsk til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Det bekreftes herved at strømmåling . I tillegg til torsk er kveite, røye og sabelfisk utpekt som de mest interessante artene.