Odelsrett søsken

Lurer litt på hvordan dere andre løste dette . Jeg er det yngste av tre søsken , hvor min eldre søster har odel på gården hvor vi er vokst opp. Jeg kommer fra en familie hvor man ikke . Overta gård uten odelsrett , sameie med bror. Hva er mine rettigheter mot odel ? Bufret hei, jeg bor på en gård sammen med familien min. Odelsloven har regler om odelsrett og åsetesrett. Odelskretsen – hvem har odelsrett.

Når yngre søsken overtar odelsgården – § 43. Samtaler om odel kan være følelsesmessig vanskelig. Svigerfaren har et småbruk med odel , og Pers . Odelsrett er den rett som den nærmest ættede person til eieren av en gård har til å. Eldre søsken går foran yngre ”med seg og si line”, jf.

Er det rettferdig om to søsken som ikke har odel har tatt seg av alt vedlikeholdet . Men da må han løse ut sine søsken. Vi er fire søsken , vi kommer fra en liten gård. Noe vi trodde inntil nylig, jeg trodde jeg hadde odelsrett , men har hele tiden sagt at jeg ikke ville . Forholdet til gjenlevende ektefelle som ikke har odelsrett. Håper det er noen her som vet litt om odelsrett og arv, som kan hjelpe meg. Vi er to søsken som har vokst opp på en gård.

Han er eldstemann og har dermed selvsagt odel. Nei, søsken skal ikke kjøpes ut, og han som har odelen får den til odelstakst. Personer hvis foreldre, besteforeldre eller søsken til foreldre har eid . Løsningsretten aktualiseres når eiendommen skifter eier ved arv, ved generasjonsskifte eller ved vanlig salg. Videre er det et vilkår for odelsrett at enten ens foreldre, besteforeldre eller søsken av foreldre har eid eiendommen med odelsrett.

Vil odelen følge den eldste sønnens . Utenom odlaren får også etterkommarane hans odelsrett dersom nokon av. Søsken av brukeren og deres barn vil ikke lenger ha odelsrett. Odelsretten er grunnlovsfestet, men departementet mener at de ikke kommer i .