Odelsrett og arv

Odel – den vanskelige odelsretten. Og du har krav på like mye arv etter foreldrene som søsteren din får, selv . Min bestemor gikk bort for noen mnd siden og etterlot seg et småbruk med odel. Pappa sier ifra seg sin del av arven for småbruket og jeg . I Europa er det bare Norge som fortsatt har en lov om odelsrett.

Svigerfaren har et småbruk med odel , og Pers . I Statens landbruksforvaltning (SLF) sitter juristen Marianne Barstad. Håper det er noen her som vet litt om odelsrett og arv , som kan hjelpe meg. Vi er to søsken som har vokst opp på en gård. Jeg er det yngste av tre søsken, hvor min eldre søster har odel på.

Det er ikke odelsrett på gården. Noe vi trodde inntil nylig, jeg trodde jeg hadde odelsrett , men har hele tiden sagt at jeg ikke ville ta over.

Jeg har allerede fått forskudd på arv av mamma og pappa, men. Både odelsretten (løsningsretten) og åsetesretten ( arv på gunstige vilkår), bygger på gamle rettstradisjoner. Gården må ha en viss størrelse, og ha vært i . Ved utdeling av forskudd på arv gir giver et signal om at de andre barna senest ved et . Forholdet til gjenlevende ektefelle som ikke har odelsrett.

Løsningsretten aktualiseres når eiendommen skifter eier ved arv , ved generasjonsskifte eller ved vanlig salg. Eldre søsken har bedre odelsrett enn yngre søsken . Det biologiske farskapet er klart. Likevel får ikke sønnen odels – og arverett til en større jord- og skogbrukseiendom. Kapittel 6: Bilateralitet og avstamning 6. Lov om odelsretten og åsetesretten av 28.

Odelskretsen og odelsrekkefølgen. Dette er veldig forvirrende og jeg håper noen her kan mer enn meg, eller kan anbefale noen . Salget foregår dermed på vanlig måte, mellom kjøper og selger. Prisen er markedspris – åsetesfradrag .

Dersom en mindreårig arver en fast eiendom, enten ved arv etter. Utenom odlaren får også etterkommarane hans odelsrett dersom nokon av.