Når skal man gjødsle plenen

Godt tips om hvordan du skal vedlikeholde din plen. På høsten bør man klippe på øverste trinn på gressklipperen, da kort gress. Gjødsling av planter kan du starte med når spirene titter opp av jorda.

Følg anbefaling på pakningen om hvor mye du skal gjødsle per kvadratmeter. Når plantene vokser, blomstrer og gir frukt og bær, trekker de ut. Skal du dyrke økologisk, må du gjødsle med naturgjødsel som er Debio-merket.

Mange gartnere anbefaler også at man gjødsler plenen sent på høsten, for å . Når det er gjort bør du gjødsle , bruk gjerne litt mer enn normalt. Kalker man mye må man også gjødsle mye utover sommeren. Det bør være minst 10–centimeter jord der du skal ha plen. Skal plenen din bli grønn og fyldig til sommeren, krever det at du tar tak med en gang snøen.

Men hva slags ved skal man fyre med – og hva . Generelt bør man gjødsle hver fjerde eller femte uke gjennom hele. Når man har luftet plenen eller gitt den en røff omgang med .

Tanken med at plenen kun skal gjødsles om høsten, er at dannelsen av. Og særlig skal man unngå gjødsling av trær og busker om høsten, fordi dette kan . Men gjør du det, får den niste gjennom vinteren og vokser bedre når. Om våren bør du gjødsle plenen med ren hønsegjødsel, eller en form for . GUIDE: En plen bør alltid kantes inn mot blomsterbed.

Når ferdigplenen skal vannes må det gjøres skikkelig, slik at gresset får en god. Når jorden er på plass, finplaneres den, gjerne med en jernrive. På avstand ser man ikke noe særlig forskjell på de ulike gresstypene, men. Det sies at gjødsel til plenen skal doseres som brennevin – lite og ofte er best. Tilførselen av gjødsel gir økt vekst og dermed flere kutt.

Skal du ha en sterk og sunn plen må du rett og slett ta vare på den, sier. Gjødsler du for tidlig kan en del av effekten bli vasket bort, og man får . Under opparbeidelse av ny plen skal det vannes til en har fått spiring. Jeg har forstått det slik at når man først vanner, så må man vanne . Gresset skal vannes først når det viser visningssymptomer og misfarging, og da med minst mm hver . Mange grøsser når jeg nevner gjødsling av plen. Når , og hvor ofte, skal man gjødsle ?

Plenen vokser så fælt, det blir.