Næringsmiddelhygiene

Forskrift om næringsmiddelhygiene. Næringsmiddelhygiene er kunnskap om hvordan næringsmidlene (råvarene) oppbevares, lagres og bearbeides. Boka er både teoretisk og praktisk . Dette innebærer at Norge slutter seg til . Institutt for næringsmiddelhygiene.

Publisert: Oslo : Norges veterinærhøgskole, Inst. Mikrobiologi og hygiene hører . Larsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:. Se hva andre mener om denne boka, . Kurset retter seg inn mot offshoresykepleiere og annet personell som har ledende . NÆRINGSMIDDELHYGIENE – TRYGG MAT.

Ledelse og overordnede IK-MAT.

Av: Jan Aas, Leif Børresen, Thor Mårteig, Johs. Nyttige linker til lover og forskrifter om næringsmiddelhygiene gjeldende for deg som produserer eller omsetter mat. Ny forskrift om næringsmiddelhygiene. God orden og hygiene er det viktigste for en kokk. Dette er for at man skal sikre trygg mat til.

Dokumentansvarlig: Tilbake til toppen. Lover og forskrifter – næringsmiddelhygiene Innhold UTVIKLING AV REGELVERK. Askøy, Fjell, Sun Øygarden, Sotra og litt Bergen sitt nyttigste nettsted og samlingspunkt på nett.

Eleven viser gode kunnskaper og bra forståelse av betydningen av hva god næringsmiddelhygiene. Biblioteket på Adamstuen omfatter fagområdene veterinærmedisin, husdyrhol akvamedisin og næringsmiddelhygiene. Hauge spilte en dominerende rolle i . Anne Ragnhild tilbyr kurs og konsulentoppdrag innenfor HACCP og næringsmiddelhygiene.

Litt om kursholder: Jeg har utdannelse fra Norges . Birøkteren må forholde seg til Mattilsynets forskrifter som gjelder for honningproduk- sjon. I tillegg er kvalitetsstyring og kvalitetskontroll sentrale områder. Det omfatter også personlig hygiene, næringsmiddelhygiene og bekjempelse av insekter og . Overfylte avfallsbøtter som ikke fjernes ofte nok.