Måle inneklima

Undersøkelse og målinger av inneklima. I det praktiske inneklimaarbeidet dekker enkle målinger av temperatur, luftfuktighet og COde fleste behov for kartlegging av inneklimaet. Ofte ligger løsningene for et bedre inneklima rett foran deg. De fleste kan oppnå bedre inneklima uten radikale endringer, så lenge det ikke er . KLIMALOGGERE – INNEKLIMA OG HMS.

Inneklimakoffert Kistock IC 750DUO.

Brukervennlig inneklimakoffert for profesjonelle målinger , med to . Når den er tilkoblet PC kan den overføre målinger for lagring på PC-harddisk. Bruk den til permanent eller periodisk måling og dokumentering av inneklima i . Dersom ansatte opplever problemer eller helseutfordringer med inneklima kan HMS-seksjonen utføre målinger og vurderinger. Måling av viktige inneklimafaktorer. Hvordan skal man tolke og vurdere resultatene?

Dette er en pumpe som kan måle om du har muggsopp hjemme. Er inneklimaet på jobben bra nok? Innendørssensoren måler støynivået hjemme hos deg.

IKTAS tilbyr en rekke konsulenttjenester innen kartlegging av inneklima , måling av muggsopp og asbest. Multiconsult foretar måling og vurdering av temperaturforhol trekk, kaldras og luftfuktighet for å . Hvilke komponenter består god luft av? Sjekk symptomene på dårlig inneklima.

Da tar du luft eller materialprøve og får analysert, sier Mohn Jenssen. NILU har bred erfaring fra målinger av inneklima og innendørs luftkvalitet gjennom de mange nasjonale og internasjonale prosjekter hvor man har undersøkt . Det er ofte det som får de store overskriftene når skoler og barnehager må . Du kan finne informasjon om inneklima på Folkehelseinstituttet sine sider. Et fuktig inneklima kan føre til betydelige helseproblemer, i tillegg til skader på selve boligen. Du kan måle luftfuktigheten ved hjelp av et hygrometer.

Med inneklima menes temperatur, luftkvalitet, støy og klang, lys og stråling og. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og . Selskapet er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann – og bestemmelse. EXHAUSTO har utviklet måleinstrumenter, Learn-o-meter, Comfort-o-meter og Mini Comfort-o-meter, som kan måle inneklimaet på kontoret, på skoler, i boliger.