Linjerydding

All linjerydding blir annonsert på Agder Energi Netts nettsider. Dette gjelder både høy- og lavspentnettet. Trær utgjør en av de viktigste årsakene til strømbrudd.

Vi gjør alt av manuelt skogsarbeid som linjerydding , tomterydding, felling av problemtrær, beskjæring av trær, tømmerhogst, samt pleie av skog og landskap. Disse oppdragene er faglig utfordrende og krever omfattende . Maskinell og manuell linjerydding.

Mechanized and manual line clearance. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Det betyr at hele linjenettet ryddes i. Instruksen omfatter linjerydding på alle spenningsnivåer samt bruk av teleskopsag og motorsag. I den grad det er mulig skal rydding utføres på en slik måte at . Forskriften krev dette ut frå omsynet til sikker kraftlevering og persontryggleik. Difor driv me heile året eit omfattande . Linjerydding , herunder bruk av motorsag.

Vi hjelper deg med anbud på linjerydding.

Høyspentlinjene klare for vinteren. Like nord for Strai (rett nord for Kristiansand) står et par meter høye grantrær farlig nær høyspentlinjene. Det er ikke meldt om noen linjerydding heller.

Hvem er det som har ansvaret for at det ikke er fare for at trær osv ødelegger kraftlinjene i . Brev til Telenor om linjerydding. Flere beboere er plaget av at fasttelefonlinjene blir berørt ved uvær eller busk og kratt som vokser borti linjene. Graving og entreprenørtjenester. Vi søker derfor kontakt med erfarne skogsmaskinførere . Trenger 1-mann som kan jobbe med linjerydding ift lav- og høyspentlinjer.

Minimumsavstandene fremgår av figurene . Ungskogpleie- ikke noe jeg har hørt om her jeg . Velfjord Skogservice tar oppdrag med linjerydding. Vi vektlegger oppdragsgiverens krav til utførelse av linjeryddingen. Bedriften har sikkerhetskurs og er . Ringeriks-Kraft Service AS utfører linjerydding og trefelling som et daglig virke.

Vi har linjerydding no mellom Heggdal og Utvik og vi har eit godt samarbeid med skogeigarlaget. Det blir også leigd inn spesialfirma der det er .