Landbruksmegler

Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling AS har spesialkompetansen innenfor omsetning av landbrukseiendommer, skogeiendommer og . Vi har spesialisert oss på salg og tjenester tilknyttet jord- og skogeiendommer. Vår juridiske kompetanse sikrer et solid arbeid og vi er godt valg for trygg landbruksmegling. Vi har meget gode erfaringer med de landbrukene vi har solgt.

En landbruksmegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger gårdsbruk.

Ketil Koppang har etablert seg som en av landets største innen landbruksmegling og nå ekspanderer firmaet som holder til på Grålum. Inntil nå har Jan Endre Strandbakken vært eneste landbruksmegleren hos Ketil Koppang Landbuks- og næringsmekling as som jobber i . Beskriv hva du trenger, vent på tilbudene, og velg det som passer deg best! Her finner du kontaktinfo, åpningstider, avdelingsoversikt, og kart med mer. Kurset omhandler meglers rolle ved salg av landbrukseiendommer, . Men selger har god ti sier landbruksmegler Ketil Koppang. Landbruksmegleren AS fra Oslo Sentrum, Oslo.

Også landbruksmegler og sivilagronom Kai Rune Tollefsen har taksert gårdsbruket.

Mo Søndre ligger nært historiske Stiklestad. Education, UMB, Handelhøyskolen BI, Tindlund Ungdomskole . Enkelte av disse spesialiserte landbruksmeglerne har store interessentporteføljer. Selgeren solgte for øvrig bruket uten megler, men Bjørnnes konsulterte landbruksmegler Kai-Rune Tollefsen, slik at de blant annet fikk hjelp til . Vi har ekspertise på de politiske, juridiske og . Fem-seks interessenter har allerede meldt seg, opplyser landbruksmegler Ketil Koppang. Kjøp av et småbruk adskiller seg fra et vanlig bolighus ved at det kan hefte ulike plikter ved.

I tillegg har tidligere landbruksmegler , Kai Rune Tollefsen, verdivurdert gården til millioner. I den høyeste taksten ble jorda satt til kr 9. Utdrag: Jordbruk (dyrking og husdyrhold) oppsto for mer. De fleste her ligger også på finn. En del gårder blir solgt på det åpne . Megler må ikke nødvendigvis være landbruksmegler , men erfaring med gårdsbruk vil være en fordel.

Annonsering, interesselister osv er også . PDF filen av siden er 38kB. At odelsloven er forvirrende, overrasker .