Landbasert lakseoppdrett

Rekordinteresse for landbasert lakseoppdrett. Vi har levert tre landbaserte lakseanlegg. Vi får henvendelser fra hele verden. Her på Kvalnes kan det bli landbasert oppdrett.

Planlegger verdens største landanlegg for lakseoppdrett ved Florø.

Et norsk-skotsk selskap har utviklet en landbasert tank for lakseoppdrett som er kommersielt lønnsom. Og med det kan norske fjorder bli . Lenger enn det nordmennene er, mener Ole . Satsing på landbasert oppdrett av laks på. Uavklarte sykdomsproblemer, Hitra-syken spesielt.

ANDØY: Andfjord AS søker tillatelse for landbasert fiskeoppdrett på Kvalnes. I første omgang kan det gi til nye arbeidsplasser. Fordi den dagen landproduksjon .

En vanvittig milepæl for landbasert lakseoppdrett. KINN, SKIPSTUNNEL, VRIOG LANDBASERT OPPDRETT. Nordfjord Vekst sitt lunsjmøte fredag 8. Landbasert lakseoppdrett leverer på alle punktene. Anlegget skal være 1prosent rømningssikert, heter det i . Beregningene viser en anslått . KONSEPTBESKRIVELSE LANDBASERT OPPDRETT AV LAKS I . Endringene styrker næringens konkurransekraft gjennom at rammebetingelsene for landbasert oppdrett blir mer likt med tradisjonelt . Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter. Vil bygge landbasert oppdrettsanlegg til 2millioner på Fleinvær.

GALA SALMON – LANDBASERT LAKSEOPPDRETT. Global interesse for lakseoppdrett driver interessen rundt landbasert (og post- smolt). Høy etterspørsel og høye priser. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv . Det er ingen tvil om at interessen er stor, og Roy .