Kuer forurenser

Utrolig nok: Ku -promp bidrar til at husdyrhold utgjør en større miljøtrussel enn. Hvis produksjonen dobles uten at forurensingen fra hver . Svaret vil fortsatt være at forurenser skal betale, og om et par uker får vi rapporten fra den regjeringsoppnevnte grønne skattekommisjonen. Utslippsmengden fra to biler tilsvarer omtrent det samme som fra ei ku.

Kua slipper ut metan, som er mer enn ganger verre for klimaet enn . Når kuer raper og promper (som de gjør veldig ofte!) slipper de ut en gass som heter metan.

For mye metan (CH4) er ikke bra for klima. Han mener vi må følge prinsippet om at den som forårsaker forurensning også skal være den som betaler. Det betyr at næringen må påføres . En kurap er ikke som alle andre. Grunnen er at utslippene fra kua inneholder store mengder metan. I løpet av et år raper noen få kyr flere tonn metan ut i . Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Jeg mener jeg har sett forskning på at gassen fra kua ikke . Tenk for forurensende elgen må være.

Egentlig synd på bonden og da, blir vel ikke rett å . La kua være, den har aldri gjort noe. Fordøyelsesgasser fra ku og sau er den største kilden til utslipp, mens gjødselhåndtering står for en mindre del av utslippene. Den kan fordøye det meste, men til gjengjeld fiser kua ekstremt mye. Så mye at det er forurensende ! Tommelfingerregelen er at rødt kjøtt forurenser to-tre ganger mer enn.

CO utgjør ku – og saue-prompen et . Fisen stinker, men det er kurapen som er farlig. Miljøtrusselen fra kua kommer fra munnen. Er den norske kua så klimavennlig som tilhengerne vil ha det til? En ny studie viser også at produksjon av storfekjøtt forurenser en hel del . Særlig karri og koriander har en gunstig effekt på kuprompen.

En annen undersøkelse viser at ei einaste ku raper 2liter metangass om dagen. Verdens milliarder kuer og milliarder av andre beitedyr avgir dusinvis av forurensende gasser, inkludert massevis av metan. Oslo kommune gir støtte til utskifting av gamle ovner mot nye som forurenser langt mindre.

Erna Solbergs politikk forurenser mer enn norske kyr. Tunge jordbruksmaskiner og traktorer vil erstattes av små, presise og effektive roboter som ikke ødelegger jordstrukturen, som ikke forurenser. I tillegg til energi og klima, griper også forurensning forstyrrende inn .

Kuer spiser, raper og urinerer rett og slett for mye. To biffer forurenser like mye som km bilkjøring, sier forskningsleder Mekonnen Germiso .