Kraftfor til ku

FORMEL er Felleskjøpene sitt varemerke på kraftfor til drøvtyggere og Pluss er vårt varemerke for tilskuddsfôr. Vi produserer og tilbyr et komplett sortiment som . Relansering av melkeerstatning med norsk råvare. Felleskjøpet relanserer Pluss Kavat og Pluss Rustik under navnene Pluss Stjerna og Pluss . Bufret Lignende Hvis jeg tar ei gjennomsnittlig 2.

Energi 8 ut fra Tine Optifôr) og 4kg med surfôr . Bruker nå Fiskå sitt TopLac kraftfor. Det er dokumentert at fiskå har bedre kraftfor en FK, men vår . De inneholder mye av ett eller flere næringsstoffer med høy . SARPSBORG: Med bare kilo kraftfôr per 1liter melk og en. Norge som produserer mer melk per ku enn Jan Ole . Gress utgjør omtrent prosent av det en norsk melkeku spiser. De resterende prosentene er kraftfôr som er nødvendig for at kua skal få .

Løsningen ble kraftfôr med økt innhold av palmitinsyre som er . Det har vært økonomisk gunstig da prisen på ikke-økologisk kraftfôr er 17. NRF-kuen er en fleksibel ku som tåler ulik fôringsintensitet uten at det. Kundeportal til FKA for bestilling av kraftfor. Deretter bør de få en fullfôrblanding som består av kraftfôr , silofôr og. Erfaringene viser at høyere avdrått fører til mer bruk av kraftfôr.

Til individuell fôring av hver ku. Automatisk utfôring av kraftfôr og mineraler fra siloer med DeLaval FW20 eller DeLaval FM . Gir trivelege kalvar med blank pels og ekstra høgt opptak av kraftfôr. Proteinkraftfôr til ku , tusen tonn. Det blir behov for mer protein- og energirikt fôr enn det vanlige, . Er den norske kua så klimavennlig som tilhengerne vil ha det til?

Kyrne til Per Arne Midtvold forspiste seg på kraftfôr da lynet slo ned ved fjøset. Bonde Per Arne Midtvold måtte avlive ei ku etter at . Når kua spiser kraftfôr , utgjør det en større risiko for naturmangfoldet enn for oss. Finn riktig kraftfôr til sau og lam.

Kraftfôr sortimentet er tilpassa sauen sine behov.

Og er det slik at besetningene med høyest ytelse bruker mer kraftfôr enn.