Klippe hekk

Klipping av hekk er en regelmessig aktivitet for mange med hus og hage. Finn inspirasjon til hvordan du enkelt kan komme gjennom oppgaven . At en hekk er et langt hyggeligere skille mellom din og naboens hage enn et. Når på året du bør klippe hekken varierer fra type til type, men . I slutten av juni vil hekken få nye skudd.

Hvordan og når klipper jeg hekken , og ønsker du en formklippet eller naturformet hekk , vi gir deg også råd om når du skal beskjære hekken. Her viser vi hvordan du beskjærer forskjellige typer hekker. Klippe hekk på Frogner utføres av Bygård. Bare regelmessig stell gir en hekk det ønskede utseendet.

Disse hekkene trenger du ikke beskjære. Gidder du egentlig ikke klippe hekk ? Og kanskje liker du best blomster? Klipp hekken helt ned om den ser død ut og gi den en ny sjanse.

Klipp sidene slik at hekken holdes litt smalere på toppen. Da vil det komme lys til de nederste . Toppene på en løvfellende hekk klippes og sidegreinene beskjæres ved behov. Dette for at ikke toppen skal . Men, de fineste hekkene får du hvis du klipper dem på høsten, rett før første snøfall. Aner ikke hvilken type hekk det er, men kanskje noen her vet når de ser bildene? Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei.

Når jeg planter hekk klipper jeg dem godt ne fordi jeg vil . Har hekke trimmer men ikke gress klipper. Statens vegvesen oppfordrer til dugnad. Hvert år skjer det ulykker der dårlig sikt er medvirkende faktor. Hekk og busker på eiendommen din kan hindre frisikten, og vil dermed kunne være en trafikksikkerhetsrisiko.

Trær er en av de viktigste årsakene til konflikter mellom naboer. Det betyr at du må klippe hekk , busker og trær slik at alle trafikanter har god sikt. God sikt er avgjørende for et trafikksikkert lokalmiljø, særlig for . Du som eier eller er bruker av en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet.