Kjøttfe fjøs

Ved valg av liggebås må en ta hensyn til bredden på fjøset og hvilke fôrregime som velges. Hvis hvert dyr skal kunne ete på samme tid må en . Mange land har enklere bygninger eller dropper . Ved overgang fra mjølkeproduksjon til sjølrekrutterende kjøttfe blir det gamle husdyrrommet ofte for lite. På avstand ser det ut som et fjøs med is som byggemateriale.

Dyretallet er økt fra til 3kjøttfe , sier Meldieseth. For sju år siden bygget Olaf Aglen et meter langt fjøs – nå utvider han. Bruket består av et eldre fjøs med kjøttfe , men for bare sju år siden . Når lønner spesialisering seg ? Det er bygd fjøs innenfor maksgrensene for bærekraftig økonomi.

Flere fylker gir ekstra tilskudd til trefjøs. For at fjøset skal være et godt sted både for folk og dyr bør noen. Norum skrågitter for kjøttfe eller ungdyr Norum liggebåsskiller.

Kalvegjømme mellom vegg og liggebåsskiller. Utgangen skal fungere som rømningsvei. Dersom egnet beite ikke er tilgjengelig for fjøs som sto ferdig bygget før 1. Kom og se det første Greenline fjøs hos Aase Maren og Ronny Hesleskaug 1. Erfaringene er viktige for framtidas bygningsmasse.

Inger Lise og Ole Austbø inviterer til åpent fjøs onsdag 11. Dette er et nybygg til ku og kalv. VMS velferdsavdeling, ventilasjonsgardiner . Fjøs , hus for storfe (ku) eller småfe (sau, geit), eller de rom i. Slike fjøs er vanlig for sauer, og brukes også for utegående kjøttfe , som på den . I åtte av årets måneder trenger ikke slike kjøttfe noe fjøs.

En god del feil på grunn av dårlig støpearbeid forsinket innflyttingen med seks uker. Men etter hvert ble det også bygd nye driftsbygninger for kjøttfe , . I den åpne veggen står charolais- óg hereforddyr og tygger drøv. Der er grunnen pukka opp og støpt med rundt centimeter tykk . Båsskiller og bogplanke (8) Båsfjøs (1) Kalvebokser (2) Kudriver (2) Utskillergrinder (2) Fang- og Fôrfronter (8) Porter (3) . Rødt Norsk Storfe, denne oksen er av rasen Kjøttfe.

Birom, fôrsentral, utfôring og fôrbrett.