Kan man leve med en lunge

Før man opererer bort en lunge gjør man alltid undersøkelser av lungefunksjonen for å . Ellers kan man leve bra med bare en frisk lunge. Mennesker, der er født med to lunger ( den typiske situation ) til tider er så uheldige at miste en af dem. Filmen består av kapitler, og du kan velge om du vil se hele filmen eller kapitlene.

En ny undersøkelse viser at organer kan gå tapt fordi leger ikke vil starte. Organbevarende behandling er det vi gir etter at man har gitt opp håpet for pasienten og .

Andre steder lungekreften kan spre seg til er lever , binyrer, skjelett, . Han har lungekapasitet , og da jeg fortalte at jeg hadde bare utbrøt. Båtturer går også bra, vi legger inntil brygger eller berg man kan. Ca av alle tilfeller av lungekreft er bronkialkreft. Cecilie (48) har lungekreft med spredning: – Jeg kan ikke miste håpet. Uten at jeg har noen kompetanse for og skrive dette tror jeg at han kanskje kan leve lenger uten røyk.

Jeg har aldri spurt ham om hvor lenge han vil leve. Lungekreft er nå den vanligste kreftformen på verdensbasis når man ser bort fra. Småcellet lungekreft har som oftest dårligere prognose enn ikke-småcellet lungekreft.

Hvor lenge man kan leve med kreften er avhengig av type kreft, . Man kan leve et godt liv, selv om man har kols, bare man håndterer . Lungesvinn (emfysem) ligner på astma, men forekommer nesten bare hos voksne. Ved alvorlig emfysem kan man få mye muskelskjelettplager og dessuten bli hoven rundt anklene som tegn på at hjertet. Hva slags samfunn er det vi lever i. Noen blir sinte fordi jeg mener at vi kan gjøre noe selv som syke, det er helt greit.

Antallet er absolutt begrenset av tilgangen på brukbare lunger fra organgiverne. Etter en vellykket transplantasjon får man normal lungefunksjon og kan leve et . Nå vet vi det har spredd seg til skjelettet – og nyrer, lunger og andre organer. En jeg kjenner har fått denne diagnosen, og jeg lurer så på hva vi må forvente oss.

Forstår at prognosen sier seg selv, men hvor lenge kan man leve med sykd. Denne terminologien brukes når NSCLC ikke klart kan bli diagnostisert som adenocarcinoma . Benyttes ordet kreft eller cancer mener man alltid ondartet. Sykdomsforløpet er like dårlig om man er eller år, når sykdommen bryter ut.

Og hvis ikke, hvor lenge kan de leve med dette? Sjansen for at det skal spre seg videre til hjernen er stor når man har lungekreft.