Irrasjonale tall

De kalles også telletallene, siden de er tallene som brukes til . Et irrasjonalt tall er et reelt tall som ikke kan skrives som en brøk av to heltall. Eksempler på slike tall er π, . Irrasjonale tall er reelle tall som ikke er heltall eller brøker, det vil si tall som ikke kan uttrykkes som forhold mellom heltall. Lær om irrasjonale tall og hvordan vi kan kjenne dem igjen. Forklaringer og eksempler på rasjonelle og irrasjonelle tall, samt info om reelle tall. Et rasjonalt tall som kan skrives som heltallsbrøker.

Hva må til for at et tall er irrasjonalt? Flere resultater fra matematikk. Irrasjonale_tall Bufret Lignende De irrasjonale tallene er reelle tall som ikke kan skrives som en brøk. De har ingen periodisk desimalutvikling. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Teorem Det finnes tall som ikke er rasjonale , f. For eksempel er et irrasjonalt tall. Kan noen forklare denne oppgaven for meg? Så finnes det tall (såkalte irrasjonale tall ) som ikke kan skrives som en brøk. Løsningsforslag, Oppgave: Oppgaver om ulike begreper innen tall og.

Setningen gjelder også motsatt slik:. Tall som ikke kan skrives som en brøk hvor telleren og nevneren er . Alle tall som kan illustreres på en tallakse (tallinje).