Ir måler

Lite format for eksakt og kontaktfri måling av overflatetemperatur, -°C til 2°C. Med laserpeker, belyst LCD-display og automatisk valg av måleområde. For måling av temperaturer på avstan uten berøring.

Her finner du de smarte berøringsfrie termometre, som med IR teknologi og på avstand måler overflatetemperatur . Jeg er på let etter et infrarødt temp. Enkel og rask måling av temperaturer, på flater og steder hvor det er vanskelig og evt.

Hagner EC1-X UVA Digital UV-måler. Dette produkter letter arbeidet med temperaturmåling og gjør at en kan måle på flater og steder som . Dette IR instrumentet gjør din Smarttelefon om til et IR termometer for måling av overflatetemperatur. IR-Termometer med modul for relativ fuktighet – Testo 835- H1. Eracheck Eco kombinerer alle fordelene fra veletablerte IR -måleteknikker for olje -i-vann med det miljøvennlige KFK-frie løsemiddelet sykloheksan. Testo 1- IR et instrument som er spesialtilpasset næringsmiddelindustrien.

I næringsmiddelindustrien er temperaturmålinger og kvalitetsvurderinger en. Har en Micro Matic føler, og den er montert på meters høyde på badet. Står at normal monteringshøyde er m.

Bengttes UV-absorpsjon måles konjugerte polgolefiner og aromatiske hydrokarboner. MCP-20 IR fotometrisk analysator. IR applikasjoner som H2O eller CO, COog CH4.

Visibilitets måler og temperatur. Helt ny serie som kan måle VIS ( sikt ) ved hjelp av IR. Sorter etter nyhetsgra Sorter etter pris: lav til høy, Sorter etter pris: høy til lav. Termoelementfølere og RTD-følere trenger kontakt med det som skal måles , mens IR -følere kan måle temperatur uten berøring. Infrarød ( IR ) stråling er elektromagnetisk stråling av bølgelengder lengre enn.

La ikke dårlige ski og feil utstyr ødelegge skigleden. IR målere har blitt meget utbredt det siste tiåret. Vi kan tilby alt fra dagens feste til den mest avanserte racing preparering.

Den ene sender ut IR lys, den andre måler hvor mye som kommer tilbake. Det vil naturlig nok være litt bakgrunnsstøy, hvor mye varierer. Temperaturmåler Elit IRBerøringsløs temp.

IR -sensor for detektering av brennbare gasser (EX).