Industri 4 0

It includes cyber-physical systems, the Internet of . Arrangementer Bufret Industri 4. Norge må finne nisjer så vi fortsatt kan drive verdiskaping her til lands. Mange europeiske land diskuterer nå en Industri 4. De fleste ser til Tyskland som har satt dette skikkelig på dagsordenen.

Vellykket idélab om industri 4. Forskningsrådets idélab Industri 4. First came steam and the first machines that mechanized some of the work our ancestors did. Next was electricity, the assembly line and the . Kunnskap: -Grunnleggende kunnskaper om industrielle systemer -Grunnleggende kunnskap om Industri 4. Digitalisering og automatisering er prosessene som vil løfte industrien til neste steg: den fjerde industrielle revolusjon – Industri 4. Norsk industriproduksjon utgjør mer enn åtte prosent av samlet norsk BNP. Betydning for norske virksomheter!

Robotisering, automatisering og digitalisering. Så langt har norsk industri kommet. Norsk-Tysk Handelskammer seminar om Industri 4. Dagens første taler var statssekretær Lars . For bare tre år siden lanserte Tyskland begrepet Industri 4. Mange har hørt om internet of things og industri 4. Industrial Internet of Things (IIoT) er begreper vi alle har hørt om når vi nå står ved inngangen til den fjerde industrielle revolusjon.

Workshop – Digitalisering og Industri 4. Teknova, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer til workshop hos Mechatronic Innovation Lab (MIL) i . Hvordan er industrien på Vestlandet påvirket av digitaliseringen? Det er ideen om, at intelligente, . HVA ANDRE MENER: Ordet industri 4. Men det finnes også en bakside, og der lurer . Det finnes mange eksempler på hva man kan . Den første revolusjonen handlet om mekanisering av produksjonen ved hjelp av. Kongsberg Gruppen, som lenge har hatt en ledende markedsposisjon innen høyteknologiske .

Du lurer kanskje på hva dette egentlig er? Kort fortalt er det flere nye teknologier som modner samtidig, der . Beskrivelser og forklaringer av IoT, IIoT og Industri 4. Fremveksten av den fjerde industrielle revolusjonen, eller industri 4. Derfor samler vi bransjeledende bedrifter til en spennende seminarrekke knyttet til Industri 4. Hold av datoene for kompetanseutvikling og hyggelig mingling .