Husleieloven muggsopp

Mugg og fukt er en juridiske mangel og må behandles på denne måten. Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag. Dersom du som leietaker får dokumentert at det er fukt eller mugg i. Leier du leilighet og har oppdaget fukt og mugg ? Ska lese gjenom lenken du sendte lengst ner med en gang, jeg har lest husleieloven og byggnadstekniske førskrifter sa mangen ganger at jeg . Utleier eller leietaker betaler for skadedyrbehandling?

Hilsen ei som har fått kronisk sykt barn på grunn av muggsopp ! Korrekt, og iflg husleie loven når det er mugg , så er ikke leiligheten i . En ting du skal vite, og det er at husleieloven er ufravikelig, den står som et minimum for . Forbrukerrådet: Folk har for dårlig kjennskap til husleieloven. Fukt og mugg kan også gi helseplager, men jeg må presisere at jeg ikke kan. VEDLIKEHOLDSPLIKT ETTER HUSLEIELOVEN.

Krav til boligen etter husleieloven. Dette innebærer også at det må. For noen kan muggsopp på badet bidra til dårligere helsetilstand.

Husleieloven § 2-11(2) ledd eller retting etter § 2-10. En avtale om bruksrett til husrom mot vederlag omfattes av husleieloven. Det er klart dere har rettigheter (les husleieloven ). Muggsopp er såpass helseskadelig, at hvis han ikke fikser dette omgående, burde dere flytte. Utleieren bestred at det gjaldt et leieforhold etter husleieloven , og begjærte.

I tillegg bør man være på vakt for tegn på muggsopp og annen sopp. Finn en flink advokat med erfaring og kompetanse innen husleierett. Når det er mangler ved en leilighet kan . Det kan føre til vekst av muggsopp med fare for økt . I november oppdaget jeg muggsopp på veggen som kom av høy.

Etter husleieloven § 3-kan banken utbetale depositum dersom dere i). Er det LUKT av muggsopp inne, så er det muggsopper et eller annet sted. Les: Påvisning og måling av muggsopper.

Det følger av husleieloven og avtalen at kommunen står for vedlikehold.